≡ Navigointi

OPS 2016

Ajankohtaista

Materiaalit-sivulle on lisätty ryhmänvetäjien palaverien materiaalit.
Materiaalit-sivulta löytyy myös muuta Ops-työtä tukevaa materiaalia.

Kaikille omiin ryhmiinsä liittyneille on annettu ylläpito-oikeus oman ryhmän sivulle.
Ylläpito-oikeudella voi luoda sivulle uusia dokumentteja ja kirjoittaa sivulle.

Kaikille omaan ryhmäänsä liittyneet opettajat on liitetty Osallistujiksi toisten ryhmien sivuille. Osallistujat voivat seurata ja kommentoida toisten ryhmien työskentelyä. Edellytyksenä kommentointiin on, että uuden dokumentin luonut henkilö asettaa dokumentin luonnin yhteydessä valinnan Salli kommentit (Huom! Dokumenttien tekijät, asettakaa valinta).

Aikatauluja

  • Oppiaineiden tavoitteiden asettaminen eri vuosiluokille (syyskuu)
  • Välikatsaus 2: lokakuu 2015
  • Opetussuunnitelma valmis vuoden 2015 loppuun mennessä