Keravanjoen päiväkoti

Tervetuloa Keravanjoen päiväkotiin!

Keravanjoen päiväkoti sijaitsee Keravanjoen monitoimitalon naapurissa. Päiväkodissa huomioidaan erityisesti lasten liikkumisen ja leikkimisen toiveita ja tarpeita. Elokuussa 2021 naapurissamme Ahjontie 2:ssa otettiin käyttöön Keravanjoen monitoimitalo. Sieltä B-oven takaa löytyvät toinen esiopetusryhmämme.

Toiminnan painopisteet

Lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen:

Lapsen hyvinvointi näkyy lasten ilossa ja luottamuksessa. Monipuolinen pedagoginen toiminta näkyy oppimisen alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa:

Lasten kielellisiä taitoja ja valmiuksia vahvistetaan päivittäin lukemalla, loruttelemalla ja laulamalla. Erityisesti kiinnitetään huomiota aikuisten ja lasten sekä aikuisten välisen vuorovaikutuksen laatuun.

Lasten musiikillista, kuvallista, sanallista ja kehollista ilmaisua tuetaan kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Päiväkodissa toteutetaan kuukausittain koko päiväkodin yhteisiä laulu- ja leikkituokioita. Lisäksi jokaisessa ryhmässä suunnitellaan ja toteutetaan musiikki- ja taidekasvatusta, jossa korostuvat kokeilu, tutkiminen ja mielikuvitus.

Sosiaalisten ja tunnetaitojen oppiminen on tärkeää ja sen tavoitteiden mukaisesti lapsille opetetaan hyväksyntää ja hyviä tapoja. Tasapuolinen ja kunnioittava kohtelu ovat toiminnan perusta. Päiväkodin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on olla reilu päiväkoti, jossa jokaisella lapsella ja aikuisella on hyvä olla.

Päiväkodissa on käytössä projektityöskentelyn malli, jolloin kaikki oppimisen alueet toteutuvat projektin eri vaiheissa. Lapsia ohjataan tekemään havaintoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Päiväkodissa mahdollistetaan elämyksiä ja kokemuksia ja autetaan nimeämään asioita ja käsitteitä. Ryhmät retkeilevät viikoittain lähiympäristöön.
Keravan varhaiskasvatuksen liikunnan vuosisuunnitelma ohjaa liikkumisen suunnittelua ja toteutusta.

Arvot

Rohkeus, inhimillisyys ja osallisuus ovat Keravan kaupunkistrategian ja varhaiskasvatuksen arvoja. Näin arvot näkyvät Keravanjoen päiväkodissa:

Rohkeus: Me heittäydymme, otamme puheeksi, kuuntelemme, olemme esimerkkinä, tartumme lasten ajatuksiin, luomme uusia toimintatapoja, menemme myös epämukavuusalueelle

Inhimillisyys: Me olemme tasa-arvoisia, oikeudenmukaisia ja sensitiivisiä. Me arvostamme lasta, perheitä ja työkavereita. Me välitämme, otamme syliin ja huomaamme vahvuudet.

Osallisuus: Meillä jokainen saa vaikuttaa ja olla yhteisön jäsen omien taitojen, halun ja persoonallisuuden mukaan. Jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi.

Inklusiivisen oppimisympäristön kehittäminen

Keravanjoella kuunnellaan ja huomioidaan erityisesti lasten liikkumisen ja leikkimisen toiveita ja tarpeita. Monipuolinen liikkuminen mahdollistetaan niin ulkona kuin sisätiloissa. Leikkitiloja rakennetaan yhdessä lasten kanssa koko päiväkodin tilat hyödyntäen. Leikki ja liikkuminen saavat näkyä ja kuulua. Aikuisten erilaisia rooleja ja läsnäoloa korostetaan liikkumisen mahdollistamisessa ja rikastuttamisessa. Tähän liittyy tutkiva työtapa, jolloin aikuinen havainnoi aktiivisesti lasten toimintaa ja leikkejä. Näin opitaan tuntemaan lapset ja heidän yksilölliset tarpeensa.

Keravanjoen päiväkodin ja koulun esiopetuksen henkilökunta kannustaa teitä, hyvä kotiväki, avoimeen yhteistyöhön. Toivomme, että näiden sivujen myötä yhteistyömme on entistäkin avoimempaa. Antoisia hetkiä lapsenne varhaiskasvatuksen parissa!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä