Kurkelan päiväkoti

Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatus:

Luodaan toiminta- ja oppimisympäristö, jossa lapsen osallisuus ja mielenkiinnon kohteet ovat perustana kaikelle toiminnalle. Tehdään lapselle hyvä arki.

Arvot:

Varhaiskasvatusyksikössämme painotamme turvallisuutta sekä perheiden ja lasten tasa-arvoa. Jokainen on arvokas omana itsenään.