Kanniston päiväkoti

Tervetuloa Kanniston päiväkotiin!

Päiväkodissamme vilistää lapsia neljän lapsiryhmän verran. Ryhmien ikärakenteet vaihtelevat toimintakausittain tarpeen mukaan. ​ 
Toimintakaudella 2019-2020 meillä toimii:
alle 3-vuotiaiden ryhmä Keltasirkut, 2-5 vuotiaiden ryhmä Sinitiaiset, 3-5 vuotiaiden alueellinen pienryhmä Punatulkut, sekä 1-6 vuotiaiden iltahoitoryhmä Viherpeipot.

Kanniston päiväkoti on auki klo 6:30-17.

Vuorohoitoryhmän aukioloajat ovat klo 05-22 perheiden tarpeen mukaan.

​Tavoitteenamme on luoda kaikille lapsille hyvä ja turvallinen paikka, jossa lasta arvostetaan omana persoonanaan ja lapsella on mahdollisuus osallistua oman päivänsä kulkuun ja muodostumiseen omalla ikä- ja taitotasollaan.

Avoimuus, turvallisuus, aito kohtaaminen, syli ja läheisyys kuuluvat jokaisen lapsen päivään. Tavoitteenamme on lasten sosiaalisten taitojen tukeminen, toisten huomioon ottaminen ja tunnetaitojen oppiminen sallivassa ja turvallisessa ilmapiirissä.

Joukossamme toimivat alueellisen pienryhmän oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kati Nikulainen, kiertävä S2-opettaja Tarja Yli-Hongisto, sekä varhaiskasvatuksen perhetyö (Anna Metsola ja Mikko Åberg).

Lisäksi talossamme toimii vanhempainryhmä, joka järjestää mm. tapahtumia, valokuvauksen ja vapaaehtoista varainhankintaa.

Tervetuloa päiväkotiimme!