Jaakkolan päiväkoti

Tervetuloa Jaakkolan päiväkotiin

"Lapselle hyvä päivä tänään!"

Tärkeitä arvojamme ovat turvallisuus, kiireettömyys, tasavertaisuus ja oikeudenmuk​aisuus. Toiminnassamme painotamme erityisesti leikkiä, luovuutta ja liikuntaa.

Työskentelemme pienryhmissä liikkuen, leikkien, tutkien ja itseilmaisua käyttäen.

Yhteistyö vanhempien kanssa on kasvatuskumppanuutta. Vanhempien kanssa pyrimme luomaan luottamuksellisen, keskustelevan ja avoimen ilmapiirin.