Toimintaterapia

LÄHETEKRITEERIT TOIMINTATERAPIA-ARVIOON

Lasten toimintaterapiassa pyritään tarttumaan lapsen ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten hyvissä ajoin ennen kouluikää.

Lähetteen toimintaterapia-arvioon voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen, joka on itse tutkimuksissaan todennut toimintaterapia-arvion tarpeen. Lapsen huoltajat ja päivähoitohenkilöstö voivat pyytää pääsyä toimintaterapia-arvioon lastenneuvolan kautta.

Alle kouluikäinen toimintaterapia-arvioon:

-Mikäli lapsen kätisyys ei ole vakiintunut neljään ikävuoteen mennessä.
-Kynäote on selvästi jäljessä tai epäkypsä, 4-vuotiaalla tulisi jo muistuttaa kolmisormiotetta.
-Selkeää hienomotorista kömpelyyttä (esim. käden otteet kömpelöt, saksien käyttö, askartelu vaikeaa).
-Vaikeutta hahmottamisen taidoissa, esim. palikka- ja palapelirakenteluissa.
-Vaikeutta kehonhahmottamista vaativissa tehtävissä, esim. pukemisessa, riisumisessa, liikuntaleikeissä.
-Leikkitaidot eivät ole ikätasoiset.
-Epäily sensorisen integraation häiriöstä (vain alle kouluikäiset lapset).
-Lapset, joilla keskittymisen ja tarkkaavaisuuden vaikeutta arvioon vain, mikäli lapsella on muutakin edellä mainittua vaikeutta.

Lapsi tulisi ohjata toimintaterapia-arvioon, kun vaikeutta on useammalla alueella, ei yksittäisen vaikeuden takia.
Mikäli kyse on harjaantumattomuudesta, ensin ohjeistus ja harjoittelu kotona vanhempien kanssa.