Opiskelijalle

Koeviikko

Koeviikkoon kuuluu yleensä jakson n. 5 viimeistä koulupäivää, jolloin noudatetaan erillistä koeviikkotyöjärjestystä.

Opiskelijalle

Härmän lukiossa opiskellaan kuusijaksojärjestelmän mukaisesti. Se tarkoittaa, että lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Jakson aikana opiskellaan 4 -6 koulun tarjoamaa oppiainetta. Jakson viimeisellä viikolla on päättöviikko tai tuttavallisemmin koeviikko. Viimeiselle viikolle laaditaan oma erillinen lukujärjestys. Oppiaineet on jaettu kursseihin. Eri oppiaineissa kokonaiskurssimäärät vaihtelevat.

Lukiossa on kolmenlaisia kursseja: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kaikkien on suoritettava pakolliset kurssit. Syventävät kurssit ovat valinnaisia. Valtaosa syventävistä kursseista on valtakunnallisia, pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joiden osaamista edellytetään ylioppilaskirjoituksissa. Koulukohtaisten (sekä valtakunnallisten) soveltavien (tai koulukohtaisten syventävien) kurssien ajatuksena on täydentää pakollisia ja syventäviä kursseja ja ne voivat olla monialaisia. Keskenään valinnaisia kursseja ovat pitkä- ja lyhyt matematiikka ja kuvataiteen/musiikin 2. kurssi.

Opiskelijan tulee suorittaa kaikki pakolliset kurssit, yhteensä 51 tai 47 kurssia (riippuen opiskeletko pitkää (A) vai lyhyttä (B) matematiikkaa. Lisäksi valtakunnallisia syventäviä kursseja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Lukion oppimäärän suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava yhteensä vähintään 75 kurssia, ylärajaa ei ole määritelty. Yhden kurssin pituus on 38 tuntia.

Opinto-ohjelma laaditaan pääsääntöisesti kolmivuotiseksi. Opiskelija voi perustellusta syystä suorittaa lukion minimissään kahdessa vuodessa ja maksimissaan neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Opiskeluajan pidentäminen edellyttää aina keskustelua huoltajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

Härmän lukiossa ensimmäisen vuoden opiskelijalle on laadittu valmiiksi sellainen kurssitarjotin, että hän "normaalivauhdilla"opiskellessaan noin 30 kurssisuoritusta.Toisena lukuvuotena vallinaisa kursseja on enemmän. Mutta silloinkin olisi hyvä suorittaa noin 30 kurssia. Päättövuodella jää silloin noin 15 kurssia. Käytännössä on mahdollista suorittaa noin 35 kurssia lukuvuodessa, ilman että joutuu suorittamaan kursseja itsenäisesti opiskellen.

Lukion päättövuotena suoritetaan ylioppilastutkinto.Tutkintoosi kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Voit valita kolme muuta pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineessa järjestettävä koe. Pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Voit valita myös sellaisia ylioppilastutkinnon ainevalikoimaan kuuluvia aineita, joita ei opeteta omassa lukiossasi. Saadakseen ylioppilastodistuksen lukion opiskelijan pitää saada lukion päättötodistus. Sen edellytyksenä on kaikkien pakollisten lukiokurssien suorittaminen suoritusohjeiden mukaisesti ja kursseja on oltava vähintään 75, joista vähintään 10 kurssia tulee olla valtakunnallisia syventäviä kursseja.

Opiskelija voi hajauttaa ylioppilaskirjoitukset kolmen tutkintokerran ajalle. Kirjoitukset voi aloittaa esim. toisen opiskeluvuoden keväänä tai opiskelija voi valmistua ylioppilaaksi vasta neljännen vuoden syksyllä. Syksyllä osallistuminen useampaan kokeeseen vaatii ylimääräistä opiskelua kirjoituksia edeltävänä kesänä. Kaikki YO-kokeet tehdään sähköisesti tietokoneiden avulla. Sähköisiä YO-kokeita varten harjoitellaan koko lukioajan. Oma tuttu kannettava tietokonen on lukiolaiselle lähes pakollinen varuste.

Härmän lukion koko henkilökunta on opiskelijan tukena. Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin tukija, jolta voi kysyä apua mihin tahansa opiskeluun liittyvässä asiassa. Aineenopettajat neuvovat opiskelijaa eri oppiaineissa ja opinto-ohjaaja antaa opiskelusuunnitelma- ja uranvalintaohjausta. Erityisopettajalta saa puolestaan apua oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja ja koulukuraattori ovat opiskelijan apuna koko lukioajan. 

 Mukavia opiskeluhetkiä
Härmän lukion väki

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä