Karstulan koulujen kansainvälisyyssuunnitelma

Karstulan koulujen kansainvälisyyssuunnitelma

Karstulan koulujen kansainvälisyyssuunnitelma

Kansainvälisyyskasvatus tulee huomioida eri oppiaineiden sisällöissä ja tavoitteissa. Ne ovat syvällä uuden opetussuunnitelman arvoperustassa ja toimintakulttuurissa. Kansainvälisyys ei ole kuitenkaan oppiaine: se on näkökulma eri oppisisältöihin ja inspiroiva oppimisympäristö. Kansainvälisyys koulussa on kulttuurista moninaisuutta näkyväksi tekeviä juhlia ja tapahtumia, oppilaita osallistavia toimintapäiviä ja teemaviikkoja. Se on kansainvälisiä vieraita ja asiantuntijoita, ystäviä ja verkostoja sekä erilaisia hankkeita ja oppimisprojekteja.

Miksi kansainvälisyyttä?

 • lisää suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä sekä vähentää kiusaamista
 • tietoisuuden lisääminen eri maiden kulttuureista
 • kielitaidon käyttö aidoissa tilanteissa
 • oman kulttuuriperinnön arvostus
 • tutustuminen muihin kulttuureihin ja ennakkoluulojen hälventäminen
 • Euroopan kansalaiseksi kasvaminen

Kansainvälisyystoiminnan suunnittelu, tiedottaminen ja arviointi

 • muodostetaan kansainvälisyysryhmä: rehtori(t), koordinaattori, yksi alakoulun opettaja ja yksi yläkoulun / lukion opettaja ja mahdollisesti yksi kyläkoulun opettaja
 • kansainvälisyysryhmä koordinoi perusopetuksen kansainvälisyystoimintaa
 • kansainvälisyysryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa ja tarvittaessa useammin koordinaattorin kokoon kutsumana
 • yhteistyötä tehdään oppilaskuntien ja vanhempaintoimikuntien sekä mahdollisesti paikallisten yrittäjien kanssa
 • tiedottaminen opettajien kokouksissa ja sähköpostitse
 • arviointi tapahtuu kansainvälisyysryhmässä

Opetushallituksen kansainvälisyystasot

 1. Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena, ymmärryksenä
 • sisältyy kaikkiin oppiaineisiin
 • osaa asettua toisen asemaan ja tarkastella asioita eri näkökulmista
 • eettisyys ja vastuullisuus
 • koulun toimintakulttuurin tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään, että erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään
 1. Kotikansainvälisyys
 • rakennetaan koulun ilmapiiriä kohti positiivista ja avointa suhtautumista kansainvälisyyteen
 • järjestetään vuosittain Lucia-juhla sekä SPR:n Nälkäpäivä-keräys vuosittain
 • pyydetään ulkomaalaisia vierailijoita koulullemme
 • maahanmuuttajaoppilaiden ja heidän perheidensä mahdolliset vierailut koulullamme
 • kansainvälisen viikon järjestäminen
 • oppilaiden ja opettajien omien ulkomaanmatkojen esittelyt
 • kielten opetus ja kielisuunnitelmat
 • mahdolliset kielikerhot
 • mahdollisuus valinnaisiin kieliopintoihin: viidennellä luokalla ”Can I have the menu, please?”, jossa harjoitellaan englannin puhumista erilaisissa arkipäivän tilanteissa sekä kuudennella luokalla ”English with computers?”, jossa harjoitellaan kansainvälisten yhteyksien luomista ja nettityökalujen käyttämistä englannin kielellä
 • mahdolliset eTwinning-projektit
 1. Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys
 • valtakunnalliset ja seudulliset koulutukset opettajille
 • lukion B3-kelten kursseja markkinoidaan alueen yrityksiin, kursseja tehdään kansalaisopistoyhteistyönä
 1. Liikkuvuus
 • Kansainvälinen liikkuvuus tarkoittaa kansainvälisyyttä toisessa maassa esimerkiksi oppilaiden ulkomaille suuntautuvan vierailun muodossa sekä opettajien täydennyskoulutuksen, konferenssien ja kouluvierailujen muodossa
 • mahdollisuus hakea Erasmus+1-apurahaa opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen sekä Erasmus+2–apurahaa strategisiin kumppanuushankkeisiin eurooppalaisten koulujen kanssa
 • mahdollisuus hakea Nordplus –apurahaa pohjoismaisiin kumppanuushankkeisiin sekä apurahaa Opetushallituksen kansainvälisiin hankkeisiin
 • lukion opiskelijoiden kielen opiskeluun ja yrittäjyysopintoihin liittyvät opintomatkat
 • Opiskelijavaihtoyhteistyö Pohjola Nordenin, Lions-järjestön, Rotary-järjestön ja Suomenselän Yrittäjyyskummien kanssa

 

 

 

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä