Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Tukipalvelut

Koulupsykologi

Koulupsykologi työskentelee koulussa oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa tiiviissä yhteistyössä. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. muu oppilashuolto, erikoissairaanhoito, perheneuvola ja lastensuojelu. Koulupsykologin työnkuvaan kuuluu oppimisvalmiuksien ja koulunkäyntivaikeuksien arviointi ja tutkimus sekä tukitoimien suunnittelu yhdessä oppilaan, huoltajien ja opettajien kanssa. Koulupsykologi tukee oppilaita ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa, tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukikäyntejä. Koulupsykologi voi olla mukana yksilökohtaisessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Koulupsykologin työhön kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ, ryhmien kanssa työskentely sekä koulun henkilökunnan ja sidosryhmien konsultaatio. Koulupsykologin vastaanotto Karstulassa kunnantalo Himmelissä, sivistysosastolla. Koulupsykologi on tavattavissa Karstulassa pääsääntöisesti kahtena päivänä viikossa.

Koulupsykologi Sonja Reini 044-7114511

Kuraattoripalvelut

Karstulassa kuraattorin työtä tekevät sekä koulukuraattori että vastaava kuraattori. Koulukuraattorityön tavoitteena on lapsen ja nuoren sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin ja hyvän oppimisen tukeminen. 

Kuraattori on oppilashuollon työntekijä ja yksi koulun aikuisista. Koulun oppilashuoltotyötä määrittelevät useat lait, kuten perusopetuslaki ja lastensuojelulaki, joista jälkimmäinen velvoittaa kunnan järjestämään kuraattori- ja psykologipalveluita oppilaille. Näiden palveluiden tulee antaa oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin sekä ehkäistä ja poistaa opiskeluun liittyviä vaikeuksia.

Kuraattorit ovat sivistystoimen alaisia sosiaalityön ammattilaisia. Kuraattorien toimitilat sijaitsevat Himmelissä. Kuraattoripalvelut koskettavat kaikkia esikoulusta peruskoulun loppuun saakka.

Kuraattorien tehtävänkuvaan kuuluu yksilökohtainen oppilastyö ja tukikeskustelut, luokka- ja koulukohtainen työskentely esim. luokkavierailut, pienryhmätyöskentely, vanhempainillat ja erilaiset tapahtumat, kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhemmuuden tukeminen, koulujen oppilashuoltotyöryhmiin ja oppilashuoltotyön koulu- ja seutukohtaiseen kehittämiseen osallistuminen, konsultaatio sekä verkostoyhteistyö.

Keskeisimpiä kuraattorien yhteistyökumppaneita ovat oppilaan ja hänen perheensä lisäksi koulun henkilöstö ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot alueella. Kuraattoreihin voi ottaa yhteyttä erilaisissa lapsen ja nuoren koulunkäyntiin, perhetilanteeseen, kasvuun ja hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattori voi olla mukana pohtimassa esimerkiksi oppilaan koulumotivaatioon, käytös- ja mielialaoireiluun sekä kiusaamiseen liittyviä asioita. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa.

Vastaava kuraattori Katja Salminen-Lahtinen 044-4596593 (vv. 7.5.2020 saakka)
Koulukuraattori Tuija Maanselkä (044-4596678)


 

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä