Hyvinvoinnin perehdytysmalli - matriisityökalu

Matriisityökalu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen 

Tämä matriisityökalu on tarkoitettu kansanopistojen ja niiden henkilöstön sekä opiskelijoiden käyttöön. Työkalu toimii hyvinvoinnin perehdytysmallina, jossa on otettu huomioon kansanopistoympäristön kokonaisvaltaisuus ja internaattipedagogiikka opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin tukena. Työkalu on hyvin yksinkertainen ja alta löydät ohjeita sen monimuotoiseen käyttöön. Tutustu sen kaikkiin käyttömahdollisuuksiin ja ohjeisiin sekä mieti, mihin tarkoitukseen sinä tai sinun opistosi haluaa työkalua hyödyntää.

LYHYESTI: Työkalua käytetään valitsemalla käsittelyn alla oleva hyvinvoinnin osa-alue ja sitä käsittelevät eri roolit oppilaitoksessa. Käsittelyn avuksi voidaan vielä valita käsittelyä ohjaavia valmiita apukysymyksiä. Näin voidaan tarkastella ja kehittää hyvinvoinnin eri elementtien toteutusta oppilaitoksessa.Tässä vielä tarkemmat ohjeet työkalun käyttöönottoon

VAIHE 1 Valitaan käyttötarkoitus


Esimerkkejä käyttötarkoituksesta
 
 • Kartoittaa hyvinvoinnin toteutumista oppilaitoksessa 
 • Avata eri rooleja ja niiden merkityksiä hyvinvoinnin toteuttamisessa 
 • Toimia välineenä keskustelun avaamiselle 
 • Hyödyntää opetuksen ja ohjauksen työkaluna 
 • Lisätä toiminnallisuuden kautta yhteisöllisyyttä oppilaitoksessa 
 • Edistää Liikkuva Amis ja Ammattiosaajan työkykypassi -työkalun käyttöä oppilaitoksessa
 • Auttaa löytämään kehittämiskohteita​ hyvinvoinnin edistämiseksi 
 • Toimia oppilaitoksen johtamisen, tiimien ja asuntolatoiminnan kehittämistyökaluna
 • Toimia itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin välineenä
 

VAIHE 2 Valitaan kohderyhmä eli kenen hyvinvointia tarkastellaan

Esimerkkejä kohderyhmästä
 
 • Kansanopiston kaikki opiskelijat
 • Opiskelijaryhmä
 • Asuntola-asujat
 • Kansanopiston henkilöstö tai henkilöstöryhmä (esim. tiimit)
 • Useampi kansanopisto tai kansanopistokenttäVAIHE 3 Valitaan tarkastelun alla oleva hyvinvoinnin aihe

Esimerkkejä aiheista

 • Uni ja lepo 
 • Ravinto 
 • Liikunta 
 • Harrastukset 
 • Yhteisöllisyys 
 • Ergonomia 
 • Joku muu yhteisesti sovittu aihe 

 

VAIHE 4 Valitaan työkalun käyttäjät

Esimerkkejä rooleista (koulutus)

 • Opiskelija
 • Tutor-opiskelija
 • Opiskelijakunnan hallituksen jäsen 
 • Opettaja 
 • Erityisopettaja 
 • HOKS-ohjaaja​ 
 • Kehittämisasiantuntija
 • Koulutusjohtaja 
 • Vararehtori 
 • Rehtori 
Esimerkkejä rooleista (tuki- ja muut palvelut)

 • Asuntolatyöntekijä 
 • Kuraattori 
 • Terveydenhoitaja 
 • Psykologi 
 • Opinto-ohjaaja
 • Siistijä 
 • Ruokapalvelutyöntekijä 
 • Kiinteistönhoitaja
 • Viestintävastaava
 • Nuorisotyöntekijä 
 • Poliisi
 • Työelämäedustaja 


VAIHE 5 Valitaan apukysymykset

Esimerkkejä apukysymyksistä

 • Miten tämä asia on nyt oppilaitoksessa? 
 • Millainen on yleinen suhtautuminen asiaan? 
 • Mikä aiheuttaa huolta yleisesti tässä asiassa? 
 • Mitä sääntöjä tai ohjeistuksia tähän liittyy? 
 • Mitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tehdään? 
 • Miten fyysinen ympäristö tukee toimintaa? 
 • Miten hyvä toiminta huomioidaan tai palkitaan? 
 • Minkälaisia toimenpiteitä tehdään toiminnan parantamiseksi? 
 • Mitä toimenpiteitä oppilaitoksessa pitäisi tehdä toiminnan parantamiseksi 
 • Mitä minä voin tehdä asian hyväksi? 
 • Miten asia näyttäytyy minulle roolissani?​ 
 • Mikä on minun vastuuni? 
 • Mikä minulle aiheuttaa huolta tässä asiassa?

 • Omat kysymykset


Vaiheet 1–5 voidaan tehdä myös samanaikaisesti tai eri järjestyksessä ja niiden käsittelyyn kannattaa käyttää riittävästi aikaa.
 


VAIHE 6 Työskentely
   

Matriisia työstetään osallistujien sopimalla tavalla yhdessä tai erikseen.

Työskentelytapoja
 

 • matriisia yhteiskirjoitetaan samanaikaisesti tai eriaikaisesti (esim. Google Docs)
 • jokainen työstää matriisia itsekseen ja työstetyt matriisit kootaan sovitusti yhteen 
 • jos osallistujia on useita samassa roolissa (esim. opiskelijat), he voivat työstää aiheita/kysymyksiä yhdessä 
 • matriisia käytetään keskustelupohjana joko kirjaten tai ilman kirjausta  
 • matriisia voidaan työstää omasta roolista tai ottamalla jonkun muun roolin (”roolileikki”) 


VAIHE 7 Työskentelyn purkaminen ja käytön tarkastelu

Matriisiia käsitellään yhdessä tai erikseen käyttötarkoituksen mukaisesti. Keskustellaan, päästiinkö työkalulla sovittuun käyttötarkoituksen päämäärään ja mitä uusia näkökulmia työskentely toi esiin. Tämän jälkeen voidaan vielä sopia mahdollisista kehittämiskohteista ja jatkotoimenpiteistä.

​KATSO VIDEO JA LATAA TIEDOSTO

Katso alta video käyttäjäkokemuksista ja hyvinvointimatriisin taustoistaLataa alta tyhjä matriisi (word asiakirja) työskentelyä varten. Voit muokata asiakirjaa haluamallasi tavalla. Voit myös käyttää muitakin yhteiskirjoitusalustoja (esim. Padlet)

Ladattava pohja.docx

Matriisityökalu on kehitetty Kanneljärven Opistolla yhdessä hankeverkoston opistojen kanssa.

Lisätietoa:
Jari Suomalainen, kehittämis- ja laatuvastaava jari.suomalainen@kannelopisto.fi 044 357 8145
Merja Leinonen, vararehtori merja.leinonen@kannelopisto.fi 044 357 8128

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä