Taloudellinen tuki verkkokoulutuksiin Kansalaisfoorumista

Opintotuntien laskeminen verkko-opetuksessa

Kansalaisfoorumin tuki kursseille määräytyy opintotuntien mukaan. Tässä ohjeessa kerrotaan, miten opintotunnit suunnitellaan ja lasketaan verkko-opetuksessa. Yhden opintotunnin pituus on 45 minuuttia.  

Verkko-opintotunteihin voi sisältyä tehtävänantoa, online-opetusta, opiskelijoiden ohjausta, palautteen antoa ja vastausten arviointia. Kurssin tulee sisältää mahdollisuuksien mukaan vertaisoppimista ja painottua yhteisopetukseenKurssitukiehtojen mukaisesti etäopetuksessakin tulee olla vähintään 8 osallistujaa. 

Opintotunteihin ei lasketa opettajan tai kurssin järjestäjän kurssin valmisteluun tai suunnitteluun käyttämää aikaa. Esimerkiksi videoiden valmistelua, tekniikkaan tutustumistakurssin rakenteen suunnittelua tai opetusmateriaalin tekemistä ei lasketa tuettaviin opintotunteihin.  

Kurssilla voi olla useampi kuin yksi nimetty opettaja, mutta opintotunteja heille molemmille voidaan laskea vain siltä ajalta, jossa kullakin opettajalla on ohjattavanaan oma ryhmä. 

Verkkokoulutuksessa, kuten lähiopetuksessakin, ryhmä voi olla osan aikaa koolla/linjoilla kokonaisuudessaan ja osan aikaa pienryhmissä 


Etäopintotunteihin voi kuulua:  

 • Osallistujien läsnä ollessa (online) ryhmälle annettu opetus ja palaute 
 • Itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä suoritettavat tehtävät, jotka opettaja antaa yhteisesti ja joita tehdään yhtä aikaa rajatun ajan. Opettaja on siis koko ajan mukana ohjaamassa työskentelyä. Ns. kotitehtäviin käytetty opiskelijoiden oma aika/ryhmissä työskentely ei kerrytä opintotunteja. 
 • Aika, joka opettajalta kuluu yksilö-, tai ryhmätehtävien palautteen antamiseen osallistujille kanavasta riippumatta. Aika on arvioitava kurssiohjelmaan tehtävä- ja palautekohtaisesti, esim. 10 minuuttia/tehtävä/palaute, ohjelmassa tulee näkyä myös kyseinen tehtäväksianto. 
 • Opettajan opetusta varten tekemät tallenteet valmiina minuutteina, oletuksena, että kaikki katsovat tallenteen kokonaan valitsemanaan ajankohtana. Esim. 45 minuutin mittainen video on 1 opetustunti.  
 • Rajatusta aiheesta rajatun ajan käytävän ryhmäkeskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen. Välineellä/palvelualustalla ei ole väliä, ja se voi olla sama kuin muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen käytetty kanava. Ryhmäepävirallisen vapaan keskustelun seuraamista muuna aikana ei lasketa opintotunneiksi. 

Kurssisuunnitelmasta (joka Skaftuki.fi -palveluun tallennetaan) tulee käydä ilmi:
 • Asiat jotka lähiopetuksessakin kurssin ohjelmaan kirjataan: opetusaiheet, opettajat ja yhteisen työskentelyn aikataulut (päivämäärät ja kellonajat)
 • Etäopetuksen opintotuntien muodostuminen opettajan eri työvaiheista ja niihin kuhunkin varatut opintotunnit 
 • Online-opetukseen ja mahdolliseen muuhun viestintään käytettävät kanavat 

 
Esimerkkikurssisuunnitelma 1: Nukketeatteri tutuksi 

Verkkokurssilla tutustutaan nukketeatterin historiaan, tekniikoihin, dramaturgiaan ja nukenrakennukseen. Kurssi koostuu yhteisistä verkkotapaamisista sekä itsenäisistä tehtävistä (lyhyt 5 min monologi ja nukenrakennus), joista annetaan palautetta. Kurssille otetaan 10 osallistujaa. 

Kurssilaajuus 20 opintotuntia, joista  

 • yhteiset luentotapaamiset (Zoom) maanantaisin 4 kertaa klo 18-20.15  = 4 x 3ot = 12 ot 
 • Itsenäisten tehtävien henkilökohtainen palautteenantoopettajan tutustuu kurssilaisten monologien luonnoksiin ja antaa kirjallisen palautteen ennen esitystä sähköpostitse 30 min / osallistuja = ot 
 • Lopputapaaminen, jossa esitetään monologit omilla nukeilla Zoomissa 3 x 45min  
 • Lisäksi kurssikuluihin lisätään teknisen tukihenkilön palkkio ja Zoom-lisenssin kustannuksesta kurssiin kohdistuva osuus (jyvitys tehdään suhteessa muuhun yhdistyksen Zoom-käyttöön)


Esimerkkikurssisuunnitelma 2:
 Kokeilevat koreografiat 

Kurssilla tutustutaan johonkin osallistujalle uuteen tanssiinTavoitteena on sekä oppia uutta liikekieltä, että kehittää omaa oppimiskykyä. Kurssille otetaan 10 osallistujaa. Kurssi koostuu verkkotapaamisista, omista harjoituksista sekä päivän mittaisesta lähitapaamisesta.  

Kurssin laajuus 24 opintotuntia, joista 

 • Opettaja tekee valmiiksi 6 x 30 min opetusvideot ot 
 • Osallistujat tapaavat verkossa ja kuuntelevat ohjaajan luennon sekä keskustelevat oppimiskokemuksistaan 2 x 2 x 45min= 4 ot 
 • Osallistujat suunnittelevat lyhyen koreografian, kuvaavat oman tuotoksensa ja ohjaaja antaa palautetta kaksi kertaa, yhteensä 45 min / osallistuja = 10 ot 
 • Lopuksi päivän mittainen tapaaminen tilassa, jossa kaikki esittävät tai ohjaavat oman tuotoksensa muille, ja pidetään loppukeskustelu 6 x 45min
 • Lisäksi kurssikuluihin lisätään teknisen tukihenkilön palkkio ja käytettävän ohjelmiston lisenssin kustannuksesta kurssiin kohdistuva osuus 


Esimerkkikurssisuunnitelma 3: 
Poppia porukalla 

Verkkokurssilla soitetaan yhdessä kolmen eri opettajan kanssa. Kurssilla on 20 osallistujaa.  

Kurssin laajuus 28 opintotuntia, joista 

 • Yksi opettajista pitää ensin 45 minuutin yhteisen teoriaosuuden, josta hänelle lasketaan 1 opetustunti. = 1 ot 
 • Tämän jälkeen ryhmä jaetaan 6-8 hengen pienryhmiin ja kullakin ryhmällä on oma opettaja. Kukin heistä ohjaa oman ryhmänsä toimintaa 2 x 45min = 3 opettajaa x 2 x 45min = yhteensä ot 
 • Tällaisia 7 ot:n tapaamisia järjestetään yhteensä 4 kertaa 
 • Lisäksi kurssikuluihin lisätään teknisen tukihenkilön palkkio ja käytettävän ohjelmiston lisenssin kustannuksesta kurssiin kohdistuva osuus 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä