Kannonkosken kunnan opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelman käyttöohje

Tervetuloa tutustumaan Kannonkosken koulun opetussuunnitelmaan!


OPSin rakenne
  • Paikallisesti laadittu perusteteksti on kursivoitu ja se on aina sivulla ylimpänä otsikolla Kunnan OPS-sisältö
  • Valtakunnalliset perusteet löytyvät jokaisen luvun kohdalta omasta ikkunastaan otsikolla Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
  • Opetussuunnitelmassa mainitut liitteet on koottu koulun kotisivuille omalle sivulleen, jonne on rakennettu linkki opetussuunnitelmasta
  • Opetussuunnitelmassa on myös muita liitteitä, jotka ohjaavat lisämateriaaleihin Pedanetin ulkopuolelle
  • Lautakunnan hyväksymä versio julkaistaan sähköisenä Pedanetin versiona