Päälause ja sivulausetyypit

Konjunktiolause

  • Konjunktiolause (KL) alkaa alistuskonjunktiolla että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin, kunnes

Kokeesta saa huonon numeron, jos ei harjoittele ahkerasti.
PL KL

Kimi sai hyvän numeron, vaikka hän ei edes lukenut kokeeseen.
PL KL

Vaikka Kimi ei edes lukenut kokeeseen, hän sai hyvän numeron.
KL PL

Relatiivilause

  • Relatiivilause (RL) alkaa relatiivipronominilla joka tai mikä.
  • Relatiivipronominia joka käytetään silloin, kun viitataan edellisen lauseen viimeiseen sanaan.

Naapurillani on koira, joka usein haukkuu kuullessaan hissin äänen.
PL RL

  • Relatiivipronominia mikä käytetään silloin, kun viitataan koko edellisen lauseen sisältämään ajatukseen.

Naapurini koira haukkuu todella usein, mikä on todella ärsyttävää.
PL RL

Kysyvä sivulause

  • Kysyvä sivulause (KSL) alkaa kysymyssanalla tai verbiin liitetyllä kysymysliitteellä -ko/kö.
Karo ei muista, mihin hän laittoi avaimensa.
PL KSL

Tutkijat haluavat selvittää, onko avaruudessa elämää.
PL KSL

  • Kysyvän sivulauseen jälkeen virkkeen loppuun tulee kysymysmerkki vain silloin, kun päälause on kysyvä.

Minä en muista, kuka on Ranskan presidentti.
PL KSL

Muistatko sinä, kuka on Ranskan presidentti?
PL KSL


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä