Taidekasvatusta taiteilijan kanssa

Keski-Palokan koulun kuvataideprojektit 1995-2012Tästä se alkoi...

Taidekasvatustyön alkuaskeleet otettiin, kun koulun opettajat Aila Marjomäki ja Alli Laine pyysivät minua mukaan ”Keppi”–projektin sirkusteemaan kuvataiteen työpajaohjaajaksi vuonna 1995. Ohjaustyö alkoi lennokkaasti akvarelli- ja temperamaalaustyöpajoina usean luokkatason kaikille oppilaille. Eri teemojen pohjalta työskentely eteni yhä haastavampiin kokonaisuuksiin. Yksittäisten teosten kasvaessa tuli ajankohtaiseksi niiden pysyvä sijoittaminen koulun tiloihin. Comenius -projektissa 1998-2001 ja Omin silmin –projektissa 1999-2001 aloitettiin myös käytävätilojen kokonaisvärisuunnittelu. Ensimmäisenä toteutuksena oli koulun opettajahuoneen värisuunnittelu. Käytäväsuunnittelun ohjauksessa toisena opettajana toimi arkkitehti Ilpo Vuorela.


Ohjaukseni taustalla olevat ajatukset

Motto ohjaustyössäni on ollut, että oppilas voi tehdä oman osuutensa taitojensa ja kykyjensä mukaan yhteisestä teemasta. Käynnit eri kohteissa kuten maatilalla, eläintarhassa, museossa, metsässä, järvenrannalla jne… ja näiden pohjalta tehdyt luonnokset ovat virikkeitä oman näkemyksen syntymiselle. Jokaiselle lapselle on luotu mahdollisuus henkilökohtaiseen tahtiin ja työskentely on osittain tapahtunut pienryhmissä. Oppilastöitä on kertynyt satoja pienistä henkilökuvista seinänkokoisiin yhteisteoksiin. Materiaalit teoksissa on toteutettu maalauksen eri tekniikoin puulle, kankaalle ja muovilevylle.Uudet värit Keski-Palokkaan

Koulun siirryttyä väistötiloihin Mankolaan vuonna 2009-2011 minua pyydettiin ideoimaan koulun kokonaisvärisuunnittelu ja samalla miettimään jo toteutettujen oppilasteosten uudelleen sijoittamista. Mankolassa jatkui myös oppilaiden ohjaustyö mm. naulakkomaalaus-sarjoina ja suurikokoisten aulateosten toteutuksena. Koulun muuttaessa evakosta takaisin Keski-Palokkaan syksyllä 2011 lähes kaikki suunnitelmat oli saatu toteutettua. Valmistumista ja rahoitusta odottaa vain oppilaiden valoteos koulun yläkäytävässä.

Värisuunnittelussa lähtökohtana olivat jo entuudestaan tutut oppilasteokset. Näiden pohjalta suunnittelin myös värikokonaisuuksia eri tiloihin. Uusien teosryhmien ideointia helpotti tieto siitä, mihin ne konkreettisesti sijoittuvat. Värisuunnittelussa on käytetty 48 eri värisävyä. Jokaisessa käytävä- ja porraskokonaisuudessa on neljä eri väriä.

Ainutlaatuinen kokonaisuus

Hanke on kokonaisuudessaan ainutlaatuinen, uskallanpa väittää että myös koko suomalaisen koululaitoksen historiassa. Tärkeä työn edistymisen kannalta on ollut koulun rehtorin ja koko henkilökunnan myötämielinen ja auttavainen suhtautuminen, opettajien joustavuus ja kärsivällisyys. Taideteosten syntymisen suurin tekijä on ollut oppilaiden ahkeruus ja into. Työ jatkuu edelleen.

Näissä mietteissä,
Keski-Palokassa, 7.6.2012
Kuvataiteilija Pertti Karjalainen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä