Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki

Halssilan koulussa on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta vuosiluokilla 1. – 6. Halssilan koulussa toteutetaan kolmiportaisen tuen toimintatapaohjeita. Oppilaiden tuen tarpeita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Mikäli tuen tarpeeseen tulee muutoksia, siirrytään tuen portailla sen mukaisesti joko kohti yleisempää tai erityisempää tukea.

Yleinen ja tehostettu tuki

Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät haasteet ja pulmat pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensimmäisiä oppimisen yleiseen tukeen lukeutuvia tukikeinoja ovat muun muassa tukiopetus ja opetuksen eriyttäminen. Tarvittaessa oppilaan on mahdollista saada tehostetumpaa tukea, kuten osa-aikaista erityisopetusta, avustajapalveluita sekä oppilashuollon tukea. Tehostetun tuen piirissä oppilas on myös silloin, jos hän saa tukea useiden tukimuotojen kautta samanaikaisesti. Oppimisen yleisestä tuesta tehostettuun tukeen siirryttäessä luokanopettaja ja erityisopettaja tekevät oppilaasta pedagogisen arvion, joka käsitellään moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa.

 

Erityinen tuki

Jos yleinen ja tehostettu tuki eivät riitä vastaamaan oppilaan tuentarpeeseen, siirrytään erityisen tuen piiriin. Erityisellä tuella tarkoitetaan yleistä ja tehostettua tukea vahvempaa ja kokoaikaisempaa tukea sekä oppilaalle tehtävää erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätöstä varten oppilaasta laaditaan pedagoginen selvitys. Rehtorin tekemän erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien kanssa. Ainekohtaisia oppimääriä voidaan tarvittaessa yksilöllistää, jos hän on erityisen tuen piirissä.

Erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä päivähoitohenkilökunnan kanssa lapsen siirtyessä päiväkodista kouluun, jotta oppilaan oppiminen koulussa alkaisi optimaalisesti. Oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun opettajat antavat oppimisen kannalta tärkeät tiedot uuden koulun henkilöstölle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä