Kouluruokailu ja välipala

Kouluruokailu, Kylän Kattaus

Jyväskylässä kouluruokailua ohjaa Valion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokasuositus. Kouluruokailulla on tärkeä osa koulun oppimis- ja kasvatustehtävää. Se tukee jaksamista ja oppimista ja on virkistävä hetki ystävien seurassa koulupäivän lomassa. Opettajat ja keittiön henkilökunta yhteistyössä ohjaavat kouluruokailua.

Kouluruokailua kehitetään saadun palautteen perusteella. Lasten parlamentin kanssa tehdään yhteistyötä koulujen ruokalistan kehittämiseksi.

Vanhempien kiinnostus ja myönteinen asenne kouluruokailua kohtaan luo pohjan lapsen terveellisille ruokailutottumuksille ja on iloinen asia. Kouluaterian lisäksi kasvava nuori tarvitsee ravitsevan aamiaisen ennen kouluun lähtöä ja koulusta tultuaan välipalan, päivällisen ja ennen nukkumaan menoa kevyen iltapalan.

Terveydellisistä tai eettisistä syistä johtuvat ruokavaliot otetaan huomioon. Saadakseen erityisruokavalion ruokailijalla on oltava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus, joka osoittaa ruokavalion tarpeellisuuden. Parhaiten yhteistyö ruokailun osalta toteutuu, kun vanhemmat ovat suoraan yhteydessä koulun keittiöön lapsensa ruokailua koskevissa asioissa.

Kouluissa tarjotaan oppilaiden ja vanhempien toiveesta yhdellä iltapäivän välitunnilla maksullista välipalaa. Välipala tukee jaksamista iltapäivän oppitunneilla ja koulupäivän jälkeen olevissa harrastuksissa.

 

Koulujen ruokalistat ovat nähtävänä Kylän Kattauksen nettisivuilla Kylän kattauksen ruokalistat

Leena Rinneaho-Junikka

Kylän Kattauksen kouluruokailun palvelupäällikkö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä