Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Varhaiskasvatuksen asiakasraati kokoontui maanantaina 25.3.2019 Taikalampun päiväkodin lisärakennuksessa

Varhaiskasvatuksen asiakasraadin maaliskuun tapaamisen aiheena oli varhaiskasvatuksen laatukriteerit.
Illan aiheen pohjustivat varhaiskasvatuspalveluista suunnittelija Tuula Dahlblom ja päiväkodin johtaja Sanna Puukari-Pirinen.

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään kevään 2019 aikana ja otetaan käyttöön elokuussa 2019. Päivittäminen perustuu uusimpiin ohjaaviin asiakirjoihin:
- Varhaiskasvatuslaki 540/2018
- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018
- Laadun arvioinnin perusteet ja suositukset: (https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_vaka_laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset.pdf)

Raatilaiset pohtivat varhaiskasvatuksen laatutekijöitä kahdesta näkökulmasta.
  1. Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus
 2. Henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus

 Raatilaisten kriteereitä molempiin laatutekijöihin on kirjattu tapaamisen muistioon.

Keltinmaen_paivakoti14.jpg