Asiakasraadin tapaaminen yksityisessä Liikuntapäiväkoti Vaahterassa torstaina 7.12.2018

Tapaamisen teemoina olivat Jyväskylän yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ja Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke (KSLAPE).

Asiakasraadin sähköpostiin oli tullut ilahduttavan paljon palautteita ja kysymyksiä asiakkailta. Viestit, jotka on kirjattu illan muistioon, herättivät vilkasta keskustelua. Asiakasraadin sähköpostiin toivotaan jatkossakin runsaasti asiakasperheiden ajatuksia, palautteita, kannanottoja ja kehittämisehdotuksia. Sähköpostienkin välityksellä asiakasraati on yksi tärkeä väylä kaikkien varhaiskasvatuksen asiakasperheiden osallisuudelle.

Yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja ja niiden valvontaa oli toivottu aiheeksi jo edellisellä toimintakaudella. Nyt keskustelun pohjaksi esiteltiin Jyväskylän yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta sekä palveluntuottajien ohjausta, neuvontaa ja valvontaa. Palveluntuottajan näkökulmasta asioista kertoivat Norlandia päiväkotien edustajat. Ohjaus ja valvonta ovat jatkuvaa vuoropuhelua palveluntuottajien sekä yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta vastaavien välillä. Yhteistyö koetaan luontevaksi. Kaupunki on tukena, on helppo olla yhteydessä ja tietoa saa säännöllisesti ja tarvittaessa. Säännölliset palveluntuottajien tapaamiset ja auditointikäynnit ovat ohjaavia ja keskustelevia. Yhteisenä tavoitteena on tarjota jyväskyläläisille perheille tasavertaista ja laadukasta varhaiskasvatuspalvelua.

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke (KSLAPE) on hallituksen kärkihankkeen mukainen valtakunnallinen ja alueellinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, jonka tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Muutostyötä tehdään toimintakulttuuria uudistamalla pitkäjänteisesti ja pitkällä aikajanalla. Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraati on yksi foorumi, joka lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisesti vahvistaa perheiden ja lasten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Illan aikana keskusteltiin raatilaisten mahdollisuudesta olla mukana muutosohjelmatyössä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä