Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Asiakasraadin tapaaminen Säynätsalon päiväkodissa 19.1.2017

Vuoden ensimmäisen tapaamisen aluksi arvioitiin syyskauden tapaamisia. Asiakasraatilaiset totesivat, että toiminnan uudistaminen kannatti. Alueelliset tapaamiset olivat olleet erittäin pidettyjä ja tätä toimintatapaa halutaan jatkaa ja kehittää edelleen. Raatilaiset kokivat tärkeäksi, että tapaamisiin kutsutaan säännöllisesti eri alueiden vanhempia. Tämä voisi raatilaisten mielestä lisätä vanhempien osallisuutta, yhteisölliyyttä ja verkostoitumista asuinalueella.

Varhaiskasvatuksen käytäntö näyttäytyy vanhemmille erilaisena eri alueilla ja sen vuoksi koettiin rikkaudeksi, että raadin tapaamiset ovat eri alueilla eri päiväkodeissa. Vaikka raati pitää omaa yhteistä keskustelua erittäin tärkeänä, toiminnalliset tapaamiset koettiin erinomaisina. Myös mukana olleet varhaiskasvatuksen työntekijät olivat välittäneet kiitoksia asiakasraadille. Esimerkiksi tapaamisessa, jossa oli syksyllä aiheen Jyväskylän uusi vasu, raatilaisten esiin tuomat asiat vanhempien ja perheiden näkökulmasta olivat erittäin arvokkaita.

Illan toinen aihe oli lapsen opinpolku ja kuinka se toteutuu Säynätsalon päiväkoti-koulussa. Jokaisen lapsen opinpolku on erilainen ja se alkaa siitä hetkestä, kun lapsi tulee varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Lasten kehitys ei katso ainoastaan ikää, vaan kukin lapsi kulkee omaa kasvun polkuaan, joten ikään sidotut ryhmät eivät palvele yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Myös siirtyminen päiväkodista kouluun on tärkeää. Säynätsalon päiväkotikouluympäristö tarjoaa hyvät puitteet päiväkodin ja koulun saumattomalle yhteistyölle. Koko kaupungissa on käytössä reittikartta eskarista epulle, jonka tarkoitus on madaltaa kynnystä siirtyä päiväkodista kouluun.

Janakan_paivakoti23.jpg