Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Asiakasraadin tapaaminen Puuppolan päiväkodissa 22.1.2018

Vuoden ensimmäisen asiakasraadin aiheena oli Jyväskylän varhaiskasvatuksen esiopetustoiminnan periaatteet. Asiakirjaa on esitelty erilaisissa kuulemistilaisuuksissa, joista asiakasraati on yksi.

Palvelujohtaja Hannamaija Väkiparta esitteli periaatteet pääkohdittain ja paikalla olleet esiopetuksen työntekijät täydensivät esitystä käytännön kokemuksin ja esimerkein. Esittely herätti paljon kysymyksiä ja vilkasta keskustelua.

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja opetuksen järjestämisessä kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita. Kaikki eskareiden vanhemmat kutsutaan esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskusteluun. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet. Keskeistä on, että iloitaan lapsesta ja ollaan hänestä ylpeitä. Jyväskylän varhaiskasvatukselle ennettiin positiivista palautetta. Vanhemman kokemuksen perusteella kutsukirje keskusteluun ohjaa positiiviseen ajatteluun ja keskustelut käydään positiivisessa hengessä eivätkä ne ole ongelmakeskeisiä.

Raatilaisille esiteltiin myös liikunta- ja luontopainotteisen eskarin toimintaa. Lilu-eskareita perustettiin syksyllä 2017 eri puolille kaupunkia, joista yksi aloitti Liinalammin päiväkodissa. Toiminta alkoi siitä, että aluksi ”siirrettiin” kaikki eskaritoiminnot välineineen ulos. Ajan kuluessa huomattiin, että lähes kaikki tarvittava löytyy ulkoa ja luonnosta. Vaajakoskella aloittaneen Lilu-eskarin vanhempaa jännitti kuinka lapset pärjäävät koko päivän ulkona. Nyt on pelkkää postiivista sanottavaa ja kiitollisuus siitä, että lapsi saa niin paljon kaikkia liikuntakokemuksia.

Vastaavaa Lilu-toimintaa toivottiin koko kaupungin alueelle sekä kaikenikäisille lapsille.

Janakan_paivakoti15[1].jpg