Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Asiakasraadin tapaaminen Nenäinniemen päiväkodissa torstaina 19.4.2018

Tapaamisen aiheena oli päivystysjärjestelyt varhaiskasvatuksen loma-aikoina. Asioista oli kertomassa ja raatilaisten kanssa keskustelemassa päivystystyöryhmän edustajia. 

Raatilaisilla ja raadin sähköpostiin viestejä lähettäneillä asiakkailla oli paljon kysymyksiä päivystysjärjestelyistä. Esimerkiksi kysyttiin kuinka alueiden päivystävät yksiköt valitaan, otetaanko vanhempien kuljetusmahdollisuudet huomioon, kuinka varmistetaan hygienia ja siivoukset päivystysaikojen jälkeen ja saavatko kaikki vanhemmat palautekyselyn päivystyksen jälkeen?

Päivystystyöryhmän edustajat kertoivat varhaiskasvatuksen toimintavuoden aikana tapahtuvasta päivystysaikojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivystysjärjestelyihin vaikuttavat mm. lapsimäärät, käytettävissä olevat tilat, asiakaslähtöisyys, vuorohoidon tarvitsijat ja henkilöstön lomasuunnittelu. Päivystysjärjestelyt ovat mukana koko vuoden suunnittelussa. 

Toiminta perustuu päivystyspedagogiikkaan. Kaikki toiminta suunnitellaan huolellisesti ja lapsille tehdään päivystysvasut. Vaikka toiminta on suunniteltua, se on rennompaa ja vapaampaa kuin muun toimintakauden aikana.

Päivystyksen jälkeen kysytään palautteet vanhemmilta, lapsilta ja henkilökunnalta. Tulokset käydään läpi päivystystyöryhmässä ja alueilla ja niiden pohjalta päivystystoimintaa arvioidaan ja kehitetään toimintaa edelleen. Päivystys on kehittynyt koko ajan ja on nykyään jo vakiintunutta. Päivystävä päiväkoti on tuttu alueen lapsille ja perheille.

 Raatilaisten pohdintaa: ryhmakeskustelu_raati_20180419.png