Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Asiakasraadin tapaaminen tiistaina 3.10.2017 Aittorinteen päiväkodissa

Asiakasraati kokoontui syksyn ensimmäiseen tapaamiseen Aittorinteen päiväkodissa. Illan teemoina olivat varhaiskasvatuksen hyvä alku ja joustavat lapsiryhmät sekä pienryhmätoiminta.

Raatilaiset saivat kuulla varhaiskasvatuksen työntekijöiltä erilaisista hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista sekä kysellä ja keskustella asioista omien kokemustensa pohjalta.

Yksi varhaiskasvatuksen hyvän alun toimintatavoista on lapsen kotona käytävä aloituskeskustelu. Aloituskeskustelu on puheenvuoro vanhemmille, lapselle ja koko perheelle. Työntekijän kokemuksen mukaan aloituskeskustelu lapsen kotona on oivallinen tapa rauhassa tutustua lapseen ja perheeseen. Se on lapselle ja koko perheelle hyvä kokemus; lapsi kokee olevansa tärkeä, kun keskitytään vain häneen. Kokemus jää lapsen mieleen. Myös vanhemmille on tärkeää, että tuo hetki on ainoastaan heille ja puhutaan vain omasta lapsesta.

Päiväkodissa pienryhmät muodostetaan ja toiminta suunnitellaan niin, että kaikkien lasten yksilölliset tavoitteet ja tarpeet sekä kaverisuhteet huomioidaan. Lasten toiveita ja mielenkiinnon kohteita kuunnellaan ja otetaan huomioon toiminnassa.

Pienryhmissä toimitaan päivittäin, ne voivat olla kiinteitä tai vaihdella toiminnan mukaan. Joustavilla ryhmärakenteilla saadaan lapsiryhmiin pysyvyyttä niin, ettei lasten tarvitse siirtyä ryhmästä toiseen kesken vuoden. Tutut aikuiset ja kaverisuhteet säilyvät. Ryhmäkäsite on muuttunut siten, että ns. kotipesä on se, jossa on joustava rakenne eli lasten ikäjakauma voi olla 1 - 5 - vuotiaat, mutta pienryhmät on muodostettu ikätason mukaisesti.

Tapaamisen teemat saivat aikaan vilkasta keskustelua ja ilta oli hyvä alku asiakasraadin tämän vuoden toiminnalle.Wessmanin_paivakoti12[2].jpg