Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Asiakasraadin alueellinen tapaaminen Keljonkankaan päiväkodissa 20.2.2018

Asiakasraati oli viime toimintavuoden aikana aktiivisesti mukana vasun valmistelu- ja uudistamistyössä ja nyt oli aika arvioida tämän hetkisten kokemusten pohjalta lapsen elokuussa 2017 käyttöön otettua lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Vasukeskustelun saatekirje on tärkeä osa keskusteluun valmistautumisessa ja se auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa. Kirjeen lähestymistapa ja sävy ohjaavat positiiviseen ajatteluun. Etukäteiskysymykset auttavat ja ohjaavat myös keskustelutilannetta. Raatilaiset toivovat keskustelutilanteesen kiireettömyyttä ja aitoa läsnäoloa.

Lomakkeen vahva pedagoginen painotus koetaan hyvänä. Lapsen kuulemisessa, mielipiteiden selvittämisessä ja dokumentoinnissa menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi keskustelua, lasten piirustuksia, valokuvia, videointia. Raatilaiset ehdottivat, että lapsen vasuun lisättäisiin sivu lapsen omalle piirustukselle. 


Nimetön.png