Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Asiakasraadin 10-vuotis juhlakokous Lutakon Leidissä tiistaina 8.5.2018

Mukana tapaamisessa oli Riitta Pylvänen, joka käynnisti vuonna 2008 silloisen päivähoidon asiakasraadin. Raati kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa 2008 ja se oli ensimmäinen asiakasraati Jyväskylän palveluissa. Raadin perustamisajatus syntyi päivähoidon johtoryhmässä, jossa mietittiin millä keinoilla saadaan asiakkailta palautetta ja tietoa palvelujen laadusta sekä kuinka perheitä osallistetaan.

Raatilaiset keskustelivat heti alusta alkaen yleisellä tasolla varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista. Tapaamisissa käsitellyt asiat käytiin läpi päivähoidon johtoryhmässä ja siellä sovittiin, miten asioita viedään eteenpäin. Raatilaiset tiedottivat omalta osaltaan asioista oman päiväkodin muille vanhemmille. Jo silloin raatilaiset pohtivat toiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Nykyiset raatilaiset keskustelivat siitä, kuinka näkevät raatilaisen roolinsa oman päiväkodin näkökulmasta. Miten voi tuoda raatilaisuuttaan esille? Todettiin, että tarvittaisiin yhteinen linjaus, kuinka toimitaan, mitkä ovat raatilaisten mahdollisuudet ja vastuut. Raatilaisten näkyvyyttä voitaisiin lisätä alueilla olemassa olevissa osallisuuden rakenteissa. Raatilaisten mielestä tarvittaisiin toiminnallisten tapaamisten lisäksi vanhempainiltoja, joissa perheille kerrottaisiin olemassa olevista rakenteista ja käytänteistä. Kokemusten mukaan toiminnalliset vanhempainillat painottuvat oman lapsen kanssa toimimiseen ja aikuisten välinen vuorovaikutus jää vähäiseksi. Raatilaiset toivovat myös vuoropuhelua ja palautetta siitä, miten ja missä raadin tapaamisissa esillä olleita asioita käsitellään ja kuinka ne etenevät.

Asiakasraati jää kesätauolle. Ilmoittautumisesta vuoden 2018 - 2019 asiakasraatiin tiedotetaan elokuussa.

Mukavaa kesää kaikille!

Joutsenet.jpg