Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus aiheista kirjallisuutta

Hägg, G. & Kurczewska, A. 2016. Connecting the dots: A discussion on key concepts in contemporary entrepreneurship education. Education + Training, Vol. 58 Iss: 7/8.

Ikonen, R. 2006. Yrittäjyyskasvatus. Kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässähttps://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43148/952-5591-82-4.pdf?sequence=1

Keskitalo-Foley, S., Komulainen, K. & Naskali, P. 2010. Risto Reipas riskinottaja. Koulutuspolitiikan tavoittelema ihannekansalainen. Teoksessa (toim) K. Koulainen, S. Keskitalo-Foley, M. Korhonen & S. Lappalainen (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana 2010.

Korhonen, M., Komulainen, K. & Räty, H. 2010. Kenestä on yrittäjäksi? Mukaan ottavat ja erottelevat yrittäjämäisen oppilaan tulkinnat peruskoulun opettajilla. Teoksessa K. Koulainen, S. Keskitalo-Foley, M. Korhonen & S. Lappalainen (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana 2010.

Rytkölä, T., Kesler, M. & Karhuvirta, T. 2011. Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla– järjestön näkökulma kansalaisen taitojen kehittymiseen. Teoksessa T. Rytkölä, E. Ruskovaara & M.-R. Järvinen (toim.) Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella. Näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. http://www.opinkirjo.fi/

Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J. & Rytkölä, T. (2010). Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher? Education + Training, Vol. 52 Iss: 2.

Tiikkala. A. 2014. Yritteliäisyyteen kasvattaminen. Teoksessa J. Seikkula-Leino, A. Tiikkala & L. Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen. YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010-2014.

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103005/YVI-hanke_julkaisu_lowres_18%2012%2014.pdf?sequence=2


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä