OKLS1109 Arviointi opettajan työssä (ped)

Tervetuloa OKLS1109 Arviointi opettajan työssä -opintojaksolle!

Kunkin lukuvuoden sivuille löydät pedanet-avaimen SISUsta. Lukuvuoden alla on sekä demosuoritustavan että itsenäisen suoritustavan kuvaukset.

OSAAMISTAVOITTEET
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  • jäsentää ja tarkastella kriittisesti kokemuksiaan ja käsityksiään arvioinnin ilmiöistä teoreettisten käsitteiden avulla
  • soveltaa arvioinnin periaatteita käytännössä
ASIASISÄLTÖ
  • Arvioinnin ja palautteen merkitykset oppimisessa ja opettajan työssä
  • Arvioinnin pedagogiset, tieteelliset, eettiset, vuorovaikutukselliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä