OKLA1209 Vuorovaikutus ja oppiminen, 6 op

Tervetuloa Vuorovaikutus ja oppiminen -opintojaksolle

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • osaat integroida kokemuksiasi ja käsityksiäsi vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöihin
 • osaat tutkia vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöitä ja jäsentää niitä teoreettisten käsitteiden avulla
 • ymmärrät ryhmäprosesseja ja osaat ohjata niitä.
 

Opintojakson sisällöt ovat

 • Vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöiden kytkennät
 • Yksilölliset erot oppimisessa ja opetuksen eriyttäminen
 • Hyvinvointia vahvistava osaaminen 
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
 • Vuorovaikutusosaamisen ja itseymmärryksen rakentuminen
 • Oppimisympäristöt ja niiden rakentaminen

Opettajan ydinosaamisalueista opintojaksolla painottuvat 1. Eettinen osaaminen, 2. Tieteellinen osaaminen, 3. Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, 5. Pedagoginen osaaminen ja 6. Hyvinvointia vahvistava osaaminen.

Opintojakson työskentely sisältää:

 • luentoja, jotka tarjoavat käsitteellisiä työkaluja ilmiöiden työstämiseen
 • pienryhmän työskentelyn (5 tapaamista), missä työstetään opintojakson teemoja yhdessä
 • oppimistehtävän ja itsearvioinnin laatimisen
 • osallistumisen intensiiviviikolle, jolla työskennellään suurryhmässä ja omissa pienryhmissä (uudet sekaryhmät) yhdessä erkkalaisten kanssa
 • yksilöllisen reflektiopäiväkirjan laatimisen hyväksytysti
Opintojakson kirjallisuudesta mm. OKL:n opetussuunnitelmassa.

Opintojakson vastuuhenkilö: Eija Pakarinen eija.k.pakarinen@jyu.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä