Tiedekasvatus

Tiedekasvatustoiminnan kuvaus

Juupajoen kunnan esi- ja perusopetuksen tiedekasvatustoiminta toteutetaan yhteistyössä Hyytiälän metsäaseman kanssa. Toteuttamistapoina ovat mm. projektit, vierailut Hyytiälässä ja lyhytkurssit. Suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhteistyössä kunnan esiopetuksen, perusopetuksen ja yliopiston henkilöstön kesken. Hyytiälässä hankkeen vastuuhenkilönä toimii MMT Pauliina Schiestl-Aalto.

Tehtävissä koululaiset tutustuvat nykyaikaiseen luonnontieteelliseen tutkimukseen, jollaisesta Hyytiälän metsäaseman vahvasti monitieteinen tutkimustoiminta tarjoaa erinomaisen esimerkin. Nykytutkimuksessa esimerkiksi biologiaan ja ekologiaan yhdistyy edistynyt matematiikka ja mallinnus, tekniseltä suoritukseltaan vaativat mittaukset, tietoteknisesti haastavat laskentamenetelmät sekä ymmärrys fysiikan ja kemian ilmiöistä.

Hankkeessa työskennellään opetussuunnitelman mukaisen ilmiöpohjaisen oppimisen kautta ja tarjotaan oppilaille mahdollisuus osallistavaan ja aktiiviseen oppimiseen. Tehtävissä tehdään kullekin ikätasolle sovitetusti samankaltaisia mittauksia kuin Hyytiälässä tehdään tutkimustarkoituksessa. Näin päästään pohtimaan tiedon hankkimisen ja tiedon tulkinnan monimutkaisuutta ja sitä, miten erilaiset oletukset tai olosuhteet vaikuttavat tuloksiin.

Päämääränä on edistää ajattelun ja oppimisen taitoja, luovaa ongelmanratkaisukykyä ja kykyä loogiseen ajatteluun ja päättelyyn. Tiedekasvatuksen avulla tuetaan myös kykyä ymmärtää tieteen ja tutkimuksen prosesseja ja niistä saatavia tuloksia.