Työelämäyhteistyö lukiossa

Työelämäyhteistyö lukiossa

Lukio-opintojen tarkoitus on valmentaa opiskelijoita yo-tutkintoon, jatko-opintoihin sekä myös tulevaan työelämään. Työelämään valmennus ei tietenkään suju pelkkien opintojen avulla, vaan kesätöillä sekä muilla kokemuksilla (mm. millaista palvelua nuori kohtaa) on myös erityisen suuri merkitys.

Opinto-ohjauksessa pyritään kutsumaan yhä enemmän yrittäjävieraita kertomaan oman alansa erityispiirteistä. Lisäksi työelämätietoutta käsitellään II vuosikurssilla opo-tuntien puitteissa. Ykkösten joka kevät tekemän pienryhmätyöskentelyn keskeinen teema ovat erilaiset ammatit.
Lukio-opinnoissa työelämään tutustutaan myös eri aineissa tehtävien työpaikkavierailujen kautta, joilloin opittu teoria linkittyy käytännön ammatteihin.
Lukiossa on myös runsaasti opiskelijoiden osallisuutta, aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä tukevaa kurssia ja toimintaa. Esimerkiksi omarahoitteiset kv-projektit, Erasmus-projektit, opiskelijakunnan toiminta, Tutor -kurssi, yrittäjyyskurssi ja luTET-harjoittelu, joiden kautta opiskelijat pääsevät itse kokemaan ja tekemään asioita käytännössä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä