Opinto-ohjaus

OHJAUKSEN MUODOT JOUTSAN LUKIOSSA

- Opintojaksomuotoisena kontaktiopetuksena, vain poikkeustilanteissa itsenäisesti suoritettavina opintojaksoina. Jaksot ovat osin pakollisia ja osin valinnaisia. Pakolliset jaksot ovat 1.vuoden syksyllä, 2.vuoden talvella sekä 3.vuoden syksyllä. Ne arvioidaan suoritettu-hylätty, ja ne kerryttävät opintopisteitä
- Henkilökohtainen ohjaus on olennaisin asia, koska lukiolaisilla on yksilölliset ainevalinnat ja yksilölliset jatkosuunnitelmat. Henkilökohtaista ohjausta antaa moni opettaja: Ryhmänohjaaja jututtaa opiskelijoitaan, aineopettaja antaa ohjausta oman aineensa oppimisessa ja mm. yo-kokeeseen valmistautumisessa ja opinto-ohjaaja. Päävastuu on opinto-ohjaajalla, joka koordinoi toimintaa.
 -Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opinto-ohjaajan kanssa käydään vähintään yhden kerran 2.vuoden aikana ja opiskelijan tarpeen mukaan enemmänkin.
- Pienryhmäohjaus, jossa ryhmiä kootaan tarpeen mukaan. Voidaan tehdä eri teemojen ympärille myös ikäluokkiin tai kouluasteeseen katsomatta. Tästä esimerkkinä 1.vuoden keväällä toteutuvat ammattiesitelmät ja niiden pienryhmäkeskustelut.
- Vertaisohjaus opiskelijoiden kesken ikäluokkiin sitomattomasti, mm. tutoreiden toiminnan kautta.

Opiskelija laatii lukion aikana omia suunnitelmia

1. OPISKELUSUUNNITELMA
Opiskelusuunnitelma -portfolion runko laaditaan ensimmäisen vuoden syksyn aikana ja sitä kerrytetään lukio-opintojen ajan. Portfolioon kootaan opinto-ohjauksen tunneilla ja muussa toiminnassa ja ryhmänohjauksesta saatavalla materiaalilla. Opintosuunnitelmaan täydennetään ja muutetaan vuosittain tarpeen mukaan ja siinä noudatetaan valtakunnallista suunnitelman ohjeistusta. Opinto-ohjaaja päävastuussa.

2. YLIOPPILASTUTKINTOSUUNNITELMA
Ylioppilastutkintosuunnitelmasta vastaa opinto-ohjaaja. Lisäksi rehtori ja aineenopettajat vastaavat osaltaan ylioppilastutkintoon ohjaamisesta. Suunnitelma tehdään ohjauskeskustelun ja oppituntien puitteissa lomakkeelle. Suunnitelma laaditaan yleensä toisen opiskeluvuoden keväällä, mutta poikkeuksia tehdään opiskelijakohtaisesti riippuen opiskelusuunnitelman mukaisesta opintojen kestosta.

3. HENKILÖKOHTAINEN JATKO-OPINTOSUUNNITELMA
Opiskelija laatii oman jatko-opintosuunnitelmansa lukio-opintojen kuluessa. Se aloitetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana osana portfolio työskentelyä ja sitä täydennetään opintojen aikana. Tavoitteena on, että viimeistään opintojen loppuvaiheessa opiskelijalla on suunnitelma jatko-opintoja sekä mahdollisesti työelämää varten. Jatko-opiskelusuunnitelman laatimisesta vastaa opinto-ohjaaja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä