Ohjeet

Kurssin rakenne

FI2 -kurssin pääasiallinen alusta on peda.netin kurssialusta. Lisäksi käytössä on Teams -sovellus.

Oppikirja: Minerva 2: Etiikka (Edita).

Kurssin rakenne:

1. Opiskelu tapahtuu peda.netissä.

2. Saat peda.netin avaimen jokaisen viikon tehtäviin Teams -sovelluksessa tiistaisin kello 16.45. (Jos olet estynyt osallistumasta kyseiselle tunnille, ota yhteyttä sähköpostilla). Pääset Teamsiin sähköpostiin saamasi linkin kautta tai alla olevista yhteystiedoista.

3. Viikon tehtävät on saatava valmiiksi sunnuntai-iltaan kello 20 mennessä.

4. Tehtävätyypit:
a) Kirjatehtävät (ei palauteta, kirjantekijän vastaukset ilmestyvät perjantaisin kello 20 viikkotehtäväsivun oikeaan reunaan)
b) Soveltavat tehtävät (PALAUTETTAVA SUNNUNTAINA KELLO 20 MENNESSÄ)
c) BONUS-tehtävät (jos tavoittelet kiitettävää arvosanaa tai tehtävä on mielenkiintoinen; vapaaehtoisia, palautettava ennen koetta)
d) KOE tiistaina 27.5. kello 16-21. (Avain teamsissa ennen kokeen alkua)

5. Kun olet saanut viimeisen osa-alueen valmiiksi, pyydä avain kertausharjoituksiin.


6. Tiistaisin kello 16.45 - 18.25 ja torstaisin kello 18.45 - 20.25 opettaja on tavattavissa livenä teamsissa. Muina aikoina yhteydenotto mieluiten sähköpostilla. Vastaus tulee mahdollisimman pian.

7. Kysykää rohkeasti apua, sitä varten opettajat luotiin.

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin
  • hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta
  • osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
  • osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota
  • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä