FI1 Lähiopetus talvi 2022

Oppituntien aiheet ja kotitehtävät

Pvm. Oppitunnin aihe Kotitehtävät
20.1. Kurssin aloitus. Luku 1 Filosofia ja filosofian opiskelu.  Luku 2. Filosofian synty ja kehityskaari.
Laadi luvusta lyhyt tiivistelmä, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin.
a) Miten filosofia on muuttunut 2 600 vuoden aikana?
b) Miksi filosofia on muuttunut?

 

25.1. Filosofian historia. Filosofian osa-alueet. Luku 3. Luku 3. Luvun 3 tehtävät Tehtävät-sivulla.
27.1. Pätevän päättelyn perusteet. Luku 4. Luku 5. Argumentaation heikkouksia.
1.2. Luku 6. Todellisuus - yksilöstä riippuvainen vai riippumaton? Ei kotitehtäviä.
3.2. Luku 7. Todellisuus - henkeä vai ainetta? Luku 8 Todellisuus - sattumaa vai määräytynyttä? Tehtävät tehtävät-sivulla.
8.2. Luku 9. Tiedon lähde - järki vai kokemus? Luku 10. Tieto ja informaatio. Tehtävät tehtävät -sivulla.
10.2. Luku 11. Arkitieto ja tieteellinen tieto. Tunnin tehtävät.
15.2. Luku 12. Tieteellinen tutkimus. Tehtävät 1-2 (kirja), tehtävät 2-3 (digikirja)
17.2. Luku 13. Tiede ja näennäistiede. Luku 14. Tieteiden kirjo.
22.2. Kertaus  
28.2. KOE  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä