Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin kurssi

Tervetuloa yhteiskuntaopin kurssille

Täältä löytyvät läksyt sekä oppituntien materiaalit, joita voi käyttää kertaukseen sekä opiskeluun.


Jos jokin oppitunneista jää välistä, niin tee silti sen oppitunnin tuntitehtävät ja palauta ne tänne pedanettiin. Tehtävät ja palautuskansio löytyy kun selaa tästä vähän alemmas :)


Kurssisuunnitelma:yhteiskuntaopin kurssisuunnitelma.docx

Kurssisuoritukseen kuuluu:
Länsäolo tunneilla ja tuntitehtävät
Vapaan sanan harjoitus: 27.2
Utelias mieli podcast tehtävä: palautus viimeistään 6.4
Kurssin koe: 6.4


ristikon vastaukset

sivuun:
3: puolue
5: kunta
6: demokratia
7: Eduskunta
8: hyvinvointivaltio
10: suhteellinenvaalitapa
11: kansalaisyhteiskunta
12: politiikka
13: pohjoismainenhyvinvointimalli

alas:
1: kansanedustaja
2: edustuksellinen demokratia
3: Presidentti
4: Hallitus
9: vallan vahtikoira

3.4 oppitunnin tehtävät

1. Pohdi ​mikä näistä on mielestäsi tehokkain vaikuttamisen keino ja miksi?
 • Äänestäminen
 • Mielipiteen ilmaisu somessa
 • Kulutusvalinnat ja boikotointi
 • Selvitä keneen tulee olla aiheesta yhteydestä (valitus väärälle henkilölle ei auta)
 • Vaikutusvaltaisissa ryhmissä toimiminen
 • Ura politiikassa
 • Kansalaisaloitteet
 • Addressit
 • Mielenosoitus


2. Tarkastele ja arvioi nettisivua
https://www.demokratia.fi/ 

 • Mitä hyötyä nettisivusta on?
 • Millaiseen vaikuttamiseen se mahdollistaa?
 • Mitkä ovat sen heikkoudet?


3. Tarkastele ketä seuraat instagramissa
Katso 5 ensimmäistä kuvaa jotka ovat nyt Instagram seinälläsi
 • Kenen kuvia ne ovat?
 • Mistä kuvateksteissä ja hastageissa puhutaan?
 • Miksi seuraat kyseisiä tilejä?
 • Miten ne mahdollisesti pyrkivät vaikuttamaan sinuun?


4. Mikä on hyvin seuraavissa asioissa? ja mitä kehitettävää tai parannettavaa niissä vielä olisi?
 • Omassa elämässä
 • Koulussa
 • Kotikaupungissa
 • Suomessa
...

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

30.3 tuntitehtävät

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

KOTITEHTÄVÄ

Haastattele kahta äänestysoikeuden omaavaa henkilöä
Kysy heiltä:
 • Aikovatko he äänestää/ovatko äänestäneet tulevissa eduskuntavaaleissa?
 • Miksi tai miksi ei?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

29.3 oppitunnin tehtävät

1. Tee Ylen vaalikone ja tutustu sinulle tarjottuihin ehdokkaisiin
https://vaalikone.yle.fi/vaalikone/eduskuntavaalit2023?lang=fi-FI
 • Valitse heistä 3 ehdokasta joita voisit äänestää
A) Kerro miksi äänestäisit kyseisiä ehdokkaita vaaleissa


B) Valitkaa näistä ehdokkaista yksi ja perehtykää kyseisen ehdokkaan netissä oleviin vaalimainoksiin sekä sosiaalisen median tileihin

Vastatkaa kysymyksiin:

-Mitä vaalimainoksissa tuodaan esille?

-Mitä sosiaalisessa mediassa tuodaan esille?


2. Tehkää Omalle uralle kirjasta s.160 teht. 7 b-c

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

27.3 oppitunnin tehtävät

1. Testaa ymmärsitkö miten suhteellinen ääntenlaskutapa toimii
https://yle.fi/aihe/a/20-10004546

2. Suunnittele itse keksimällesi tai valitsemallesi puolueelle vaalimainos
 • Mainoksessa tulee tulla esille puolueen arvot
 • Mainoksessa voi tulla epäsuorasti esiin kanta ajankohtaisiin kansainvälisiin aiheisiin (esim. NATO liitokseen)

Tai

 • Kanta keskeisiin kotimaan asioihin (esim. Koulutus, energia, terveydenhuolto)
 • Muista vaalislogan!

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

23.3 oppitunnin tehtävät

1. Pohdi mihin mediaa tarvitaan?

2. Tee Omalle uralle kirjasta tehtävä 11 s.163

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

20.3 tuntitehtävät

1. Suunnitele oma puolueesi. Tee puolueellesi
- Nimi
- puolueohjelma
-säännöt
-logo

2. Tutustu valiokuntiin
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/Sivut/default.aspx

Pohdi: jos olisit kansanedustaja, mihin kahteen valiokuntaan haluaisit osallistua ja miksi?

3. Omale uralle kirjasta tehtävä 14 s.165

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

16.5 tunnin tehtävät

1. Pohdi kolme asiaa jotka haluaisit lähipiirissäsi tai koko maailmassa kehittää/muuttaa

2. Selvitä mikä on seuraavien keskikokoisten ja suurten puolueiden keskeiset asenteet ja arvot (elä luettele stereotypioita vaan selvitä esim. kirjasta tai puolueiden sivulta heidän todelliset asenteet ja arvot)

sosiaalidemorkaatit=
vasemmisto=
virheät=
Keskusta=
kokoomus=
perussuomalaiset=
kristillisdemokraatit=
ruotsalainen kansanpuolue=

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

15.3 oppitunnin tehtävät

1
https://padlet.com/e_orjala/1pkleo4wt8ig 

 • Melkein kaikkien kuvien molemmissa puolissa on kyse saman demokraattisen maan toimista, maan jonka tunnetuimpina arvoina ovat vapaus ja yksilönoikeudet.
 • Mitä ajatuksia kuva herättää demokratian toteuttamisesta?

2. Avaa kirjan sivut 24-25 ja valitse kolme tärkeintä perusoikeutta ( muista perustella valintasi)

3. Mieti miksi ihmiset jättävät äänestämättä? Miten tilanteen voisi korjata?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Arvioitava kurssitehtävä: Vapaan sanan harjoitus

1. Lämmittelytehtävä. Pohdi:
Mikä asia mättää tai mitä pitäisi parantaa?
Mikä pyörii mielessä? 
Minkä vasta vähän aikaa sitten tajusit?


Varsinainen kurssitehtävä:
Tee jokin kannanotto, mielipiteenilmaisu tai näkökulman esiin tuonti itse valitsemastasi yhteiskunnallisesta aiheesta

 • Muista selittää ja perustella näkemyksesi kattavasti

 • Jos käytät lähteitä muista laittaa ne lähdeluetteloon


Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

1.3 oppitunnin tehtävät

1.Pohdi ja sevitä:
 • Mikä on YK?

 • Miksi se on perustettu?

2.
"Me Yhdistyneiden Kansakuntien, kansat, vakaana tahtonamme...
pelastaa tulevat sukupolvet sodan vitsaukselta...
uudelleen vakuuttaa uskovamme ihmisen perusoikeuksiin...
edistää sosiaalista kehitystä ja parempien elämisen ehtojen aikaansaamista...
osoittaa suvaitsevaisuutta ja elää keskenämme rauhassa hyvinä naapureina...
yhdistää voimamme kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi"

 • Mitä mieltä olette perustuskirjan tavoitteista?
 • Mitä ne tarkoittavat? 
 • Ovatko ne edelleen ajankohtaisia?
 • Pitäisikö sinne lisätä jotain?

3. Mitä tarkoitetaan kun sanotaan, että ...rauhaa ei voi olla ilman kehitystä, kehitystä ei voi olla ilman rauhaa ja kumpaakaan ei voida saavuttaa, jos ihmisoikeuksia ei kunnioiteta?

4. Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin
https://kestavakehitys.fi/agenda-2030 

https://kestavakehitys.fi/agenda2030/toimeenpano-suomessa 

Valitse kaksi kestävän kehityksen tavoitetta ja perehdy niihin:

 • Miltä osin niiden saavuttaminen suomessa on vielä kehittämistä vailla?
 • Mitä yksilö voi tehdä valitsemiesi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

23.2 tehtävä. KOTILÄKSY jos jää kesken

https://www.youtube.com/watch?v=9uGZkZHLZqE

1.mitä kaikkea jäisit kotimaastasi kaipaamaan, kun viikoksi suunniteltu matka jatkuisikin kauas tulevaisuuteen.
Tee lista rakkaimmista asioistasi, sekä materiaalisista että aineettomista.

2.Suunnittele vaikuttamiskampanja, jolla lisäisit tietoutta sahrawien tilanteesta ja pyrkisit vaikuttamaan siihen, että he pääsisivät palamaan kotimaahansa. Voit käyttää seuraavaa ongelmanratkaisukaavaa apunasi
 1. 1. ONGELMAN MÄÄRITTELY
  Mihin asiaan haluamme vaikuttaa?
 2. 2. ONGELMAN ANALYYSI
  Millainen on valitsemamme haaste (ongelma)?
  Millaisia syy- ja seuraussuhteita sillä on?
 3. 3. TOIMINTA ONGELMAN RATKAISEMISEKSI
  Muutamme maailmaa teoillamme! Mitä vaikuttamisen keinoja käytät?
 4. 4. TOIMINNAN POHDINTA
  Mitä saamme toiminnalla aikaiseksi? Mitä seuraavaksi tapahtuu tai tehdään?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

20.2 tuntitehtävät

1.Valitse yksi ja pohdi: Millainen vastuu, ja velvollisuus on...
 • Poliisilla?
 • Pääministerillä?
 • Somevaikuttajalla?
 • Yrittäjällä?
velvollisuus viittaa toimiin, jotka on täytettävä tai suoritettava, kun taas vastuu viittaa toimintaan, josta olet vastuussa.

2. Lue artikkeli ja vastaa kysymyksiin: https://yle.fi/a/3-12225527 

 • Millainen oli Ina Mikkolan näkemys valtaan ja vastuuseen?
 • Entä millainen oli Erkki Liikasen näkemys valtaan ja vastuuseen?
 • Mitä mieltä olet vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille annetuista ohjeista?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

16.2 oppitunnin tehtävät

1. Valitse vaihtoehdoista yksi ja selvitä miten yhdistys on kansainvälinen ja millaista yhteistyötä niiden jäsenet tekevät
 • Amnesty
 • Lääkärit ilman rajoja
 • WHO
 • YK
 • NATO
 • Punainen risti
 • Maailmanpankki

2. Selvitä:

Mitä amerikkalaistuminen tarkoitti?

Miksi Kiinalainen kulttuuri ei ole levinnyt yhtä vahvasti?


3. Millainen vaikutus ukrainan sodalla on kansainvälisesti?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

15.2 oppitunnin tehtävät

1. Etsi Googlen kuvahaulla kuvia hakusanoilla “suomalainen mies/nainen”, ruotsalainen mies/nainen”, “italialainen mies/nainen”.

 •  Mitä eri kulttuureihin liittyviä stereotypioita huomaatVaihda hakukieli esimruotsiksi,englanniksipersiaksi, espanjaksi tai venäjäksi

 • Vertaa hakutuloksia edellisiinLöydätkö eroja

2. Pohdi:
 •  Kuka voi perustaa valtion?
  Mihin valtion voi perustaa?
  Ketkä kuuluvat 
  valtioon?

3. mistä valtio saa rahaa ja mihin se käytetään??

4.
Pohdi miten useamman päivän mittainen sähkökatko voisi vaikuttaa yhteiskunnan sosiaaliseen ja tekniseen infrastruktuuriin?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

13.2 oppitunnin tehtävät

1. Etsi esimerkkimaat kyseisistä valtiomuodoista ja selitä miten valtiomuoto toimii kyseisissä maissa
 • monarkia
 • liittovaltio
 • Teokraattinen valtio
 • Diktatuuri
 • Tasavalta
​2. Pohdi miten Suomen yhteiskunta no vaikuttanut sinun elämääsi
 • Entä miten muut yhteiskunnat ovat vaikuttaneet sinun elämääsi ja maailmankuvaasi? 

(maailmankuva= maailmaa koskevien käsitysten kokonaisuus, joka suuntaa yksilön ajattelua, käsityksiä ja toimintaa)

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä