Ev.lut Uskonto

Ue kurssi

Tervetuloa Ev.lut uskonnon kurssille

Täältä löytyvät läksyt sekä oppituntien materiaalit, joita voi käyttää kertaukseen sekä opiskeluun.


Jos jokin oppitunneista jää välistä, niin tee silti sen oppitunnin tuntitehtävät ja palauta ne tänne pedanettiin. Tehtävät ja palautuskansio löytyy kun selaa tästä vähän alemmas :)


Kurssisuunnitelma:ue kurssisuunnitelma (3).docx

Kurssisuoritukseen kuuluu:
 • Länsäolo tunneilla ja tuntitehtävät
 • Uskonto Suomessa kurssityö
 • Kurssin koe: 15.5

23.5 oppitunnin tehtävät

1. Kristiunsko visa
kristinusko visa.docx

2. Sway tehtävä 

Jokainen valitsee itselleen kaksi kulttuurin osa-aluetta ja etsii konkreettisia esimerkkejä kristinuskon ja Raamatun vaikutuksesta kyseisellä kulttuurin osa-alueella.

Työ tehdään Swayhin, jonne voi laittaa kuvia, videoita, linkkejä sekä tekstejä
 • Kirjallisuus
 •  kuvataide
 • Elokuvat
 • Musiikki
 •  tanssi
 •  mainokset
 •  kieli (sanonnat ja sanasto), 
 • heraldiikka (liput ja vaakunat) 
 • arkkitehtuuri.

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

9.5 oppitunnin tehtävät

1. Tarvitaanko uskontojen välistä dialogia ja vuorovaikutusta?

2. Lue artikkeli ja pohdi:
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/kristitty-ja-buddhalainen-meditoivat-yhdessa-kallios-1 

 • Minkä uskontojen jäsenet harjoittivat artikkelissa uskontodialogiaa?
 • Miten uskontodialogia harjoitettiin?
 • Mikä oli kyseisen uskontodialogin tarkoitus?


3. Pohdi miten dialogi eroaa suvaitsevaisuudesta?

4. . Mitä vaikeuksia eri kulttuurien ja uskontojen edustajat kokevat kohdatessaan toisiaan? Miksi?
Miten ne voidaan voittaa?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

8.5 oppitunnin tehtävät

1.Lue teksti "Älä tallaa muurahaista" ja vastaa kysymyksiin
älä tallaa muurahaista.docx

a) Miten elävien olentojen kunnioittaminen näkyy jainalaisuudessa?
b) Mitä yhteistä jainalaisuudella ja hindulaisuudella on?
c) Millaisiin elämäntapoihin ja sääntöihin jainalaiset munkit ja nunnat sitoutuvat?


2.Millä eri tavoin eettinen käsitys siitä että tappaminen on väärin voidaan ymmärtää? Keksi vähintään kolme tapa

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

3.5 oppitunnin tehtävät

1. Pohdi:
 • Onko maailma paha?
 • Onko ihminen paha?
 • Perustele näkemyksesi


2.Mikä seuraavista asioista on syntiä?
 • tanssi
 • tupakanpoltto
 • punaisia päin ajaminen liikennevaloissa
 • murha
 • luonnon roskaaminen
 • juoruilu
 • laiskottelu


3. Miksi tehdään hyviä asioita/tekoja?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

26.4 oppitunnin tehtävät

1. Pohdi ja selvitä:

a)Mitä
 kaikkea vanhemmat valitsevat lastensa puolesta varhaislapsuudessa?

b)Mitä uskonnonvapauslaissa (2003) säädetään lapsen/nuoren uskonnollisesta asemasta?
http://uskonnonvapaus.fi/lapset/asema.html


2. Pohdi:

 • Pitäisikö yhteiskunnassa viettää tasapuolisesti kaikkien uskontojen juhlapyhiä?
 • Tarvitaanko yhteiskunnassa uskonnollisiin syihin perustuvia vapaapäiviä?


3. Lue artikkeli ja vastaa kysymyksiin

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/uskonnot-yrittavat-pysayttaa-ilmasto-katastrofin#486a2ab9 

 • Mihin nykyajan arvoon ja ongelmaan uskonnot artikkelin mukaan puuttuvat?
 • Millaisia uskontojen vaikutuskeinoja artikkelissa kuvattiin?
 • Mikä merkitys artikkelin mukaan uskonnoilla on ihmisten arvojen suhteen?


Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

25.4 oppitunnin tehtävä

Tee seuraavalle powerpoint tai prezi esitys missä esittelet itse keksimäsi uskonnon 

Esityksessä tulee tulla ilmi kyseisen uskonnon osatekijät 

Eli selität millaisia ne uskonnossasi ovat ja miten ne siinä ilmenevät

 • Myytti/myytit
 • Aineellisuus 
 • Rituaalit 
 • Opit 
 • Kokemukset 
 • Yhteisöllisyys 
 • moraali

Osatekijöiden merkityksestä ja sisällöistä saat tietoa 19.4 ja 24.4 muistiinpanoista jotka löytyy pedanetistä oppitunnin musitiinpanot osiosta.
Palauta valmis esitys palautuskansioon

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

KOTITEHTÄVÄ

Vastaa dokumentin perusteella seuraaviin kysymyksiin:​

 1. Pohdi ja vastaa kysymyksiin
a)Minkätyyppisestä uskonnollisesta yhteisöstä on kyse

(hyödynnä tunnilla esiteltyä uskonnollisten yhteisöjen luokittelua) ​

B)Mitä opit kyseisen yhteisön opeistaEntä moraalista?​

C)Millaisia rituaaleja kyseisellä ryhmällä on?​

D)Millaisia uskonnollisia kokemuksia ryhmässä korostetaan?​

E)Arvioimillaisia tavoitteita dokumentin tekijöillä on ollut.

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

24.4 oppitunnin tehtävät

1. Pohdi:

 • Mitä uskontoja tiedät?
 • Mitä niihin kuuluvia uskonnollisia oppeja tiedät?


2. Pohdi millaisissa rituaaleissa olet ollut mukana?​

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

18.4 oppitunnin tehtävät

1. Määrittele omin sanoin mitä on uskonto?

2. Keksi mahdollisimman monta suomenkielistä sanaa, jonka alkuna tai osana on pyhä
 • mitä pyhä-sana tarkoittaa näissä keksityissä yhteyksissä?


3. Keksi esimerkkejä asioista jotka voivat nousta ihmisen elämässä uskonnon kaltaiseen asemaan

4.  Selvitä mitä tarkoitetaan etnisellä uskonnolla?

5.Tunnista kuvauksissa ilmenevät jumalakäsitykset, käytä apuna infotiedostoa jumalakäsityksistä
tunnista jumalakäsitykset.docx
jumalakäsitykset.docx

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

17.4 oppitunnin tehtävät

1. Kokoa kuvakollaasi uskonnosta.
Leikkaa ja liimaa paperiin asioita jotka mielestäsi liittyvät tai kuuluvat uskontoon/uskonnollisuuteen

2. Pohdi jokaisen kuvan kohdalta:
uskontolukutaito kuvat.docx
 1. Mihin kuva liittyy?
 2. Mitä uskonnollisia tekijöitä/elementtejä niissä on?
 3. Mikä on kuvan tarkoitus?

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä