Osaavat opistot

Ilmoittautuminen koulutuksiin:

osaavat_opistot_työhyvinvoinnin kehittäminen.jpg
21.1.2020 klo 13-16.15 Haastavasti käyttäytyvät opiskelijat opistotyössä ja huomio turvallisuuteen

1) Haastavasti käyttäytyvät opiskelijat – taustaa ja toimintatapoja

Viekö joku kurssillasi tavattoman paljon yhteistä aikaa ja opettajan energiaa? Toinen on aina hankaluuksissa asiakaspalvelun kanssa?
Vapaan sivistystyön tehtävä ja tärkeä arvo on kaikille avoimien opintojen ja kurssien tarjoaminen. Opiskelijakunta on näin ollen hyvin moninaista ja erilaisuutta tulee ymmärtää asiakaspalvelussa ja opetustyössä laaja-alaisesti. Koulutus tarjoaa tietoa ilmiöistä haastavan käyttäytymisen takana sekä keinoja toimia erilaisissa tilanteissa. 

Koulutuksen teemoja:

  • haastavan käyttäytymisen määrittelyä ja ilmenemistapoja
  • keinoja vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen
  • neuvoja palautteen antamiseen ja opiskelijan ohjaamiseen
  • opettajan omat tunnetaidot ja toimiminen haastavissa tilanteissa

Kouluttaja: Sari Granroth-Nalkki, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja. Opetus- ja ohjauskeskus Valteri

2) Uhkaavat tilanteet opistotyössä
Turvallisuuden tunne on tärkeä osa työhyvinvointia ja mahdollisiin uhkiin varautuminen tuo varmuutta toimia yllättävissäkin tilanteissa. Koulutuspäivän toisessa osassa kuullaan tiiviisti asiaa vapaan sivistystyön opistojen turvallisuudesta.

Kouluttaja: Jari Poikolainen, Sivistystoimen työsuojeluvaltuutettu

 

26.3.2020 klo 8.30-12 Palautuminen työstä ja stressistä – tukena psykologinen joustavuus

1) Miksi palautuminen on tärkeää? – mittaamalla ja tunteella tasapainoon
Nostaako työpäivän tapahtumat verenpaineen ja stressihormonit kaakkoon? Miten on unen laita? Palauttaako liikunta vai pistääkö se hyrrän pyörimään entistä kovempaa? 
Koulutuksessa kerrotaan miten voi tunnistaa oman kokonaiskuormitustilansa ja miten siihen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Koulutuksessa käydään läpi sekä palautumisen mittausteknologiaa että tunteiden ja ajattelun vaikutuksia palautumiseen.

Kouluttaja: Sanna Jämsén, kokenut valmentaja, liikuntatieteiden maisteri, hyvinvointiteknologian insinööri. Voit tutustua kouluttajaan tarkemmin täällä https://www.innostumo.fi/yritys/sanna/

2) Psykologisen joustavuuden työpaja – kohti omien arvojen mukaista elämää

Työpajassa tutustutaan psykologisen joustavuuden nelikenttämalliin, jonka avulla on mahdollista päästä eteenpäin normaaliin elämään kuuluvissa stressin ja uupumuksen kokemuksissa. Tämä hyväksymis- ja omistautumismenetelmään (HOT) perustuva valmennus auttaa jäsentämään negatiivisia ajatuksia ja tunteita ja löytämään tekoja, jotka vievät kohti mielekkäämmältä tuntuvaa elämää. Kurssilla jokainen työstää omaa tilannettaan, jota ei tarvitse jakaa muille.

Kouluttaja: Mirka Seppänen


osaavat_opistot_digitaalinen.jpg

30.1.2020- alkaen Digimarkkinointi haltuun! -viisiosainen koulutuskokonaisuus vst-väelle

Viisiosainen kokonaisuus pitää sisällään digitaaliseen tiedottamiseen ja markkinointiin liittyviä webinaareja sekä lähiopetuspäivän Jyväskylässä. Koulutuksissa pohditaan opistojen sosiaalisen median strategiaa, tutustutaan syvemmin sosiaalisen median käyttöön ja kanaviin sekä tartutaan käytännönläheisesti muutamiin työkaluihin.

Kokonaisuuden tavoitteena on lisätä opistojen digitaalisen markkinoinnin osaamista ja madaltaa kynnystä digitaalisten markkinointikeinojen jatkuvaan käyttöön.

Kohderyhmä: VST-oppilaitosten markkinointiin osallistuvat henkilöt. Suosittelemme, että jokaisesta kohderyhmän organisaatiosta ainakin muutama pääsisi osallistumaan jokaiseen tilaisuuteen.

Kouluttaja: Tiina Weisell e-Sollertis Oy / Diginaiset

osaavat_opistot_pedagoginen.jpgVapaan sivistystyön opettaja opiskelijan minäpystyvyyden tukijana
7.2.2020 pe klo 9-15 Hankasalmi, Revontulisali

Koulutuksessa opit tunnistamaan sekä omaa että opiskelijoiden minäpystyvyyttä sekä sitä vahvistavia tekijöitä. Saat ideoita oman opetus- ja ohjaustyön kehittämiseen koulutuksellisen minäpystyvyyden näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö:
  • Minäpystyvyys käsitteenä ja miten se rakentuu
  • Miten vaatimaton, voimistuva tai voimakas koulutuksellinen minäpystyvyys näkyy opiskelijan toiminnassa ja puheessa?
  • Pedagogiset keinot koulutuksellisen minäpystyvyyden tukemiseen ja kehittämiseen
  • Välipalana villasukkavenyttely
  • Päivä päätetään stand-up -koomikko Mikko Vaismaan hulvattomassa seurassa
Sujauta laukkuusi villasukat ja tule voimaantumaan kollegojen pariin Hankasalmen Revontuleen.
Minäpystyvyyttä pohditaan ihastuttavassa lasi-iglussa samalla tähyillen helmikuista taivaanrantaa.
Seminaarijatkoilla voit rentoutua savusaunan löylyissä, porealtaassa ja avannossa.

Kohderyhmä:
kansalaisopistojen ja kansanopistojen opettajat, ohjausta antavat henkilöt sekä muut aiheesta kiinnostuneet.
Kouluttaja: KT Anne Partanen, kansalaisopiston rehtori, kouluttaja

Senioripedagogiikka – vapaa sivistystyö senioreiden elämänlaatua kehittämässä
3.4.2020 (lisätiedot tarkentuvat myöhemmin) Hankasalmi, Revontulisali
Kohderyhmä: Senioreiden parissa työskentelevät sekä muut elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneet

Tietoa hankkeesta: Keski-Suomen vapaan sivistystyön toimintakulttuuria yhteiskehittämään!

Opetushallitus on myöntänyt Jyväskylän kaupungille rahoituksen Keski-Suomen vapaan sivistystyön toimintakulttuuria yhteiskehittämään! - hankkeelle, tuttavallisemmin Osaavat opistot -hankkeelle. Koulutukset ovat jatkoa Osaava-hankerahoitukselle ja niitä toteutetaan syksystä 2019 alkaen aina vuoden 2020 loppuun saakka.

Osaavat opistot -hankkeen tavoitteena on tarjota vapaan sivistystyön oppilaitoksien henkilökunnalle sekä tuntiopettajille innostavia sekä ajankohtaisia koulutuksia pedagogiikan, digitaitojen ja hyvinvointijohtamisen teemoihin liittyen.

Koulutuksien kohderyhmä
Osaavat opistot -koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille vapaan sivistystyön parissa työskenteleville opettajille ja muulle henkilöstölle (matkakuluja tai päivärahoja ei kuitenkaan makseta hankkeen puolesta). Koulutusmoduuleita voi suorittaa joko kokonaisuutena tai valita omaan työhön sopiva osio tai työpaja. 

Koulutuksien järjestävinä tahoina toimivat Jyväskylän kesäyliopisto, Hankasalmen kansalaisopisto sekä Jyvälän kansalaisopisto. Päätösseminaarin järjestää Jyväskylän kansalaisopisto.