QR 10

Et en plus, je parle français - Ja lisäksi, minä puhun ranskaa

1) Mitä ajatuksia seuraavat kaksi videota antavat sinulle?
- Pohtikaa keskenänne kansainvälisyyden ja kielitaidon merkitystä kohdallanne.2) Lukekaa seuraava ajatuksella, ja keskustelkaa ryhmässänne aiheesta viiden minuutin ajan.
- Kirjoittakaa kommentinne loppuun.

Miksi opiskella vieraita kieliä?

Kieltenopiskelu kehittää ajattelua ja muistia

Vieraiden kielten opiskelussa käytetään monia aisteja ja se kehittää ihmistä oppijana. Kieli opettaa käyttämään muistia tehokkaasti. Se kehittää loogista ajattelukykyä. Yhden vieraan kielen oppiminen tukee muiden vieraiden kielten opiskelua ja kehittää opiskelutaitoja monipuolisesti. Tämä helpottaa kielten opiskelua myös myöhemmin elämässä. Vieraan kielen oppiminen on kuitenkin tehokkainta, kun opiskelu aloitetaan varhain. Hyvän ja monipuolisen kielitaidon saavuttaminen vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä.

Kielitaito rikastuttaa ja tukee jatko-opiskelumahdollisuuksia. Vieraiden kielten osaaminen parantaa ja monipuolistaa opiskelumahdollisuuksia. Kielten osaamista tarvitaan uusien taitojen ja tietojen hankkimisessa.

Kielitaitoa tarvitaan työelämässä

Kielitaitoa, varsinkin englannin taitoa, pidetään itsestäänselvyytenä työelämässä. Suomalaisten kielitaito on hyvä, mutta työnantajien mukaan yksipuolinen. Muiden kielten kuin englannin osaaminen on työmarkkinoilla valttikortti. Kielitaito on osa ammattitaitoa. Yhteiset eurooppalaiset työmarkkinat mahdollistavat muuttamisen toiseen maahan työn perässä.

Liike-elämässä tarvitaan yhä enemmän mm. ruotsin, saksan, ranskan ja venäjän taitajia. Huoli siitä, että suomalaisten kielitaito on liian yksipuolisesti pelkästään englannin varassa, on pantu merkille yhteiskuntamme päättäjiä myöten.

Maailmankuva avartuu

Vieraisiin kieliin tutustuminen auttaa meitä hahmottamaan maailmaa ja lisää tietoisuutta erilaisista kulttuureista. Oman äidinkielen monipuolinen osaaminen on avain myös vieraiden kielten omaksumiseen. Kehittämällä äidinkielen käyttöä kehittyvät myös viestintätaidot.

Karttuvan kielitaidon myötä maailmankuva avartuu, kun voi matkustella eri puolille maailmaa ja saa kokemuksia selviytymisestä erilaisissa tilanteissa. Samalla opimme ymmärtämään toisia kulttuureita ja myös omaa kulttuuriamme syvällisemmin. Oma kokemusmaailma laajenee, kun kielitaito antaa mahdollisuuksia solmia sosiaalisia kontakteja eri kieliä puhuviin ihmisiin joko kasvokkain tai verkossa.

Kielet ovat osa arkipäivää

Suomi kansainvälistyy. Kohtaamme yhä useammin vieraita kieliä puhuvia ihmisiä. Televisio, elokuvat, musiikki ja Internet ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Viestintäteknologian kehitys ja tiedonvälityksessä tapahtuneet muutokset ovat tuoneet ihmiset eri puolella maailmaa lähemmäksi toisiaan.

Tiedonvälitystä, uutisia ja viihdettä on mahdollista seurata reaaliaikaisesti vierailla kielillä. Vaikka televisio, elokuvat ja musiikki tukevat kielten opiskelua, ne myös samalla lisäävät kielitaidon merkitystä ja tarvetta.

Kieltenopiskelu on hauskaa

Kielten opiskelu kouluissa seuraa aikaansa. Luokkaopetuksen ohella kielenopiskelussa käytetään hyödyksi nykytekniikkaa. Kansainvälisissä verkkoprojekteissa on mahdollista luoda kontakteja ympäri maailman. Kansainvälisyysprojekteissa voi päästä matkustamaan vieraaseen maahan testaamaan kielitaitoaan. Puhuminen vieraalla kielellä on yhä tärkeämpää kielten tunneilla. Kielen tunti on kieliopintojen lisäksi kulttuuria, tapoja ja elämyksiä.

Lähteenä käytetty: Kielistä kiinni

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä