TIETOA OPISTOSTA

OPISKELIJA- JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT 2015

IITIN KANSALAISOPISTOSTA vuodelta 2015

Opetus ja opiskelijat
Toteutuneet opetusryhmät yhteensä 196
Toteutuneet opetustunnit yhteensä 4608
Opiskelijoita kaikilla kursseilla yhteensä 1704

Henkilöstö
Vakituinen hallinto- ja toimistohenkilökunta 0,58
Vakituiset opettajat ja neuvojat
Määräaikainen henkilökunta
Määräaikaiset tuntiopettajat 60

Toimipaikat
Toimipaikkoja yhteensä 23