Kodin ja koulun yhteistyö ja osallistaminen

Huoltajien osallistaminen

Huoltajia osallistetaan pitämällä vanhempainiltoja, arviointikeskusteluja ja keskusteluja opiskelusuunnitelmasta. Vanhempainilloissa on ollut erilaisia ajankohtaisia teemoja, mm: Internetin turvallinen käyttö ja uusi opetussuunnitelma. Koulupoliisi on käynyt puhumassa vanhemmille kiusaamisesta. Peda.netissä on ollut huoltajien arvioitavana mm. järjestyssääntöjen suunnitelma sekä käyttäytymisen tavoitteiden suunnitelma.

 

Vanhempainyhdistys

Humppilan Kirkonkulman ala-asteen vanhempainyhdistys ry toimii Kirkonkulman koululla. Siihen kuuluvat automaattisesti kaikki koulun oppilaiden huoltajat. Vanhempainyhdistyksen hallitukseen kuuluu huoltajien edustajia ja opettajajäsen. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki oppilaat ja perheet. Yhdistys kerää vapaaehtoista jäsenmaksua.
Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on lisätä koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Yhdistys järjestää oppilaille esim. diskoja ja on mukana koulun erilaisissa tapahtumissa. Toiminnasta saatuja varoja käytetään esim. erilaisten urheiluvälineiden hankintaan. Koululle on hankittu myös kirjasarjoja ja musiikkivälineitä.
Vanhempainyhdistys muistaa oppilaita lukuvuoden päättyessä.
Vanhempainyhdistysen puheenjohtajana on Anne Harju-Kauriinoja.