5.3 Yleinen tuki

Yleinen tuki Huittisissa

Jokaisella lapsella on jokaisena esiopetuspäivänä oikeus saada ohjausta ja tukea kasvuunsa ja oppimiseensa. Esiopetuksen opettaja vastaa sitä, että esiopetusryhmän ja lasten erilaiset lähtökohdat ja tarpeet otetaan huomioon esiopetuksessa. On myös tärkeää, että lapsi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja että aikuiset nostavat niitä tietoisesti esille. Huittisissa laaditaan jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle esiopetuksen opimissuunnitelma osana yleistä tukea yhdessä huoltajien kanssa syys-lokakuussa. Suunnitelmaan kirjataan sekä lapsen, että huoltajien toiveita ja ajatuksia ja lisäksi suunnitellaan yhdessä henkilökohtaisia tavoitteita esiopetusvuodelle.

Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin opetus- ja kasvatustilanteisiin ja se toteutuu koko esiopetushenkilöstön yhteistyönä. Myös huoltajan ja lapsen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tuen suunnittelun lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Oppimissuunnitelman tukena voidaan käyttää mm. havainnointilomaketta ja ns. "Työkalupakki"- lomaketta työvälineenä erilaisten tukitoimien suunnittelussa. Niiden avulla esiopetuksessa mietitään oppimisympäristöön, tehtävien organisointiin, opetus- ja toimintatapojen muokkaamiseen sekä yhteistyöhön liittyviä asioita jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Yleisen tuen aikana esiopetuksen opettaja kutsuu tarvittaessa lapsen huoltajat sekä muita asiantuntijoita oppimissuunnitelman päivittämiseen. Suunnitelman loppuarviointi tehdään toukokuussa yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.