Teksti

Je m’appelle _________________________

Tervetuloa aloittamaan ranskan opinnot!

Bienvenue! (= Tervetuloa!)

Tästä syksystä alkaen opiskelemme ranskaa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Yksi muutos vanhaan opetussuunnitelmaan verrattuna on, että arviointi kohdistuu erityisesti oppimisprosessiin (työskentelyyn ja oppimiseen). Lisäksi itsearviointi on entistä tärkeämpää.

Kädessäsi on oppimispäiväkirja, jonka avulla seurataan työskentelyä ja oppimista ja jota käytetään apuna arvioinnissa. Oppimispäiväkirjassa on lueteltu asioita, joita opiskelemme tänä vuonna. Lisäksi siinä on itsearviointitehtäviä ja paikkoja pienten testien tuloksille.

Tutkikaa oppimispäiväkirjaa yhdessä kotona ja pyydä vanhemmiltasi allekirjoitus tähän alkuun.

Päivämäärä____________ Allekirjoitus___________________________________

Tutkittuasi oppimispäiväkirjaa kerro, mitä haluaisit erityisesti oppia ranskan tunneilla tänä vuonna.

Mikä asia tuntuu mielenkiintoiselta, mukavalta tai tärkeältä?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Meillä on ollut muutaman viikon ajan ranskan tunteja. Muistele niitä ja täydennä lauseet.

Ranska on mielestäni ______________________________________________________________

Ranskan tunnilla on mukavaa, kun ________________________________________________________________________________

Ranskan tunnilla on vaikeaa, kun ________________________________________________________________________________

Haluaisin ranskan tunnilla useammin ________________________________________________________________________________

Opiskelemme tänä vuonna seuraavia asioita:

Tutustutaan Ranskaan, ranskan kieleen ja ranskankieliseen maailmaan liittyviin asioihin

Tervehdyksiä

Nimen kertominen ja kysyminen

Numerot 1-12

Iän kertominen ja kysyminen

Eläimiä

Värejä

Koulutavaroita

Kotipaikan kertominen

Ranskalaisia kaupunkeja

Opettaja haastattelee sinua ja kysyy, muistatko syksyn aikana opeteltuja asioita ranskaksi ja suomeksi. Ympyröi, miltä haastattelu sinusta tuntui. Opettaja ympyröi myös oman mielipiteensä.

Tältä se minusta tuntui.

Opettaja oli tätä mieltä.

Jäätelön ostaminen

Hedelmiä

Aamiaissanastoa

Katetaan luokkaan aamiaispöytä ja kokeillaan, miten harjoitellut aamiaiseen liittyvät asiat sujuvat käytännössä. Ympyröi, miltä ranskalainen aamiainen sinusta maistui.

Perhesanoja

Joulusanoja

Viikonpäivät

Opettaja pitää sanakokeen viikonpäivistä ja värittää tähtiä sen mukaan, miten hyvin muistit ne.

Yksi väritetty tähti = muistit osan viikonpäivistä

Kaksi tähteä = muistit melkein kaikki viikonpäivät

Kolme tähteä = muistit kaikki viikonpäivät

Itsearviointia:

aina yleensä ei koskaan

Osallistun tuntityöskentelyyn ja

viittaan ahkerasti.________________________________________________________

Muistan yleensä tehdä ranskan läksyt________________________________________

Annan toisille työrauhan._________________________________________________

Työskentelen parin kanssa mielelläni

ja asiallisesti.___________________________________________________________

Korjaan virheeni tarkistaessani tehtäviä._____________________________________

Mitä mieltä kotiväkesi on ranskan kielen opinnoistasi? Mitä he luulevat sinun tykkäävän uudesta kielestä ja miten paljon olet heidän mielestään oppinut? Pyydä heitä ympyröimään sopiva kuva ja kirjoittamaan halutessaan muutama sana asiasta viivoille. Pyydä myös merkitsemään päivämäärä ja allekirjoitus.

___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Päivämäärä_______________________ Allekirjoitus_________________________________

Otamme käyttöön ensimmäinen ranskan kirjan Tous ensemble 1. Sen alussa on paljon tuttuja asioita, mutta uutta on, että opettelemme kirjoittamaan niitä.

Tervehdyksiä (kirjoittaminen)

Ammatteja

Koulusanoja (kirjoittaminen)

Ranskan kielen tyttö- ja poikasanat eli un ja une sanat (substantiivien suku, yksikön epämääräinen artikkeli)

Minä olen kotoisin…

Sinä olet kotoisin…

Väitelauseen muuttaminen kysymyslauseeksi

Tyttö- ja poikasanat, kun niistä puhutaan toista kertaa tai kun ne ovat muuten jo tuttuja

eli un ---àle tai l’ une--àla tai l’

Opettaja pitää pikkukokeen kirjan alussa opiskelluista asioista. Näin hyvin se meni:

Eläimiä (kirjoittaminen)

Il y a = siellä on

C’est = se on

Ce sont = ne ovat

des ja les (monikon artikkelit)

Perhesanoja (kirjoittaminen)

Hän on…

Adjektiiveja

Piirrä oma sukupuusi ja kirjoita siihen sukulaistesi nimiä. Kerro pienillä lauseilla ranskaksi, millaisia he mielestäsi ovat.

Millainen sukupuusta tuli? Ympyröi oma mielipiteesi ja opettajakin ympyröi omansa eri värillä.

Huoneita ja huonekaluja

Alla, päällä, sisällä, edessä, takana

Minun (mon, ma)

Numerot 1-10 (kirjoittaminen)

Opettaja pitää pikkukokeen huoneista, huonekaluista ja numeroista. Näin hyvin se meni:

Ensimmäinen ranskan opiskeluvuotesi on lopuillaan. Ympyröi, miltä opiskelu sinusta tällä hetkellä tuntuu.

Mistä olet tykännyt ranskan tunneilla?_________________________________________________

Mikä ei ole ollut niin mukavaa?_______________________________________________________

Onko sinulla uusia ideoita ranskan opiskeluun?_____________________________________________________

____________________________________________________________

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä