Tervetuloa Virtuaalinen taidepolku -hankkeen sivuille!

Tutustu ilmaiseen TOPELIUS Lilla Villanin Vintillä -oppituntimateriaaliin!Topeliuksen 200-juhlavuoden kunniaksi toteutamme lokakuun satuviikosta alkaen valtakunnalliseen levitykseen suunnatun kaikille kouluille maksuttoman sisällön, joka kasvattaa tietoisuutta Topeliuksesta ja rohkaisee satujen esittämiseen esineteatterin keinoin.

Oppituntimateriaali on suunnattu kaikille alakoululaisille ja opettajille. Pääset tilaamaan oppituntimateriaalit tästä linkistä.

Jos sinulla on jo salasana materiaaliin:
Pääset tutustumaan Pedanetissä Topelius oppituntiin Lilla Villanin vintillä  tästä linkistä.


Virtuaalinen taidepolku-hanke juhlistaa Topeliuksen juhlavuotta

SATUVIIKON DIGITAALINEN TYÖPAJA 1.-4. LUOKKALAISILLE

Virtuaalinen Taidepolku- hanke mahdollistaa Topelius 200- juhlavuo- den kunniaksi Digitaalisen työpajan 1.-4. luokkalaisille, jossa johda- tetaan Topeliuksen maailmaan ja esineteatterin tekemiseen.

Työpajaan osallistuminen on maksutonta ja tapahtuu ilmoittamalla luokka digitaaliseen työpajaan sivustolla http://eepurl.com/dI5QsL  Ilmoittautuneet opettajat/ryhmän ohjaajat saavat linkin sisältöön sekä ennakko-ohjeistuksen työpajaan liittyen. Sisältö on mahdollista katsoa useaan kertaan ja opettaja voi halutessaan katsoa sisällön läpi ennen varsinaista työpajapäivää.

 

Lue lisää Virtuaalien Taidepolku - Topelius esite F.pdf

Lehdistötiedote 17.5.2018

Virtuaalinen taidepolku - hanke

Kymenlaakson rahasto on myöntänyt Satu Liikkasen ja Arto Kunnolan työryhmälle 10 000apurahan virtuaalisen taidepolun toteuttamiseen Kymenlaaksossa 2018 vuoden aikana.

Hankkeessa toteutetaan virtuaalinen taidepolku webympäristössä sekä suunnitellaan ja pilotoidaan virtuaalisen taidepolun toimintamalli Kymenlaakson seitsemässä eri kunnassa/kaupungissa.

Virtuaalisessa taidepolussa Kymenlaakson alakoulun opettajat voivat hyödyntää taiteilijoiden asiantuntijuutta toimimalla taiteilijoiden työparina webissä. Erillisestä järjestelmästä lähetetyt taidesisältöiset taiteilijan pitämät oppitunnit ovat tarkoin mietittyjä laaja-alaisia taidetta hyödyntäviä oppimissisältöjä.

Virtuaalisuudella tarkoitetaan tässä hankkeessa digitaalisuutta ja webin hyödyntämistä, mutta jatkossa myös muiden tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämistä. Hankkeessa pilotoidaan viisi erilaista taiteilijoiden ohjaamaa taidesisältöistä oppituntia.

Virtuaalinen taidepolku syventää oppilaiden oppimiskokemusta

Virtuaalista taidepolkua testataan seitsemässä eri koulussa Kymenlaaksossa.
Oppilaat voivat seurata taiteilijan pitämää oppituntia webin välityksellä. Sisältö voi olla oppilaita osallistavaa tai tiedollisempaa
riippuen taidealasta. Opettaja toimii taiteilijan työparina ja tunnin rakenne rakennetaan toimivaksi, sisältäen sekä valmiita webinaari osioita, osallistavia tehtäviä sekä suoraa vuorovaikutusta / keskustelua reaaliaikaisesti taiteilijan ja osallistuvan ryhmän välillä. Virtuaalinen taidepolku ei ole pelkästään netistä katsottu video, vaan syvällisempi tarkoin mietitty laaja-alainen taidetta hyödyntävä oppimissisältö.

Hankkeeseen voivat hakea mukaan Kymenlaaksossa toimivat alakoulut. Pilotti on kouluille ilmainen ja se tukee laaja-alaisia eri oppiaineiden rajapintoja yhdistäviä sisältöjä, joissa yhdistetään keskenään eri oppiaineita. Tavoite on saada jokaisesta kunnasta/kaupungista yksi koulu mukaan pilottihankkeeseen.

Osallistuminen pilottiin on kouluille vapaaehtoista ja maksutonta. Virtuaalinen taidepolku on todellakin mahdollisuus. Uusien opetussuunnitelmien myötä puhutaan paljon eri oppiaineita yhdistävistä laaja- alaisista oppimiskokonaisuuksista. Virtuaalisen taidepolun sisältö juuri tätä tukevaa.

Tulemme lähestymään kaikkia Kymenlaakson kouluja kyselyllä ja webinaarilla, jossa kerrotaan, mitä virtuaalisessa taidepolussa ollaan tekemässä. Kuntien ja kaupunkien sivistystoimenjohtajat saavatkin vielä lisätietoa virtuaalinen taidepolku-hankkeesta ennen kesälomia. Sisältöjen kehittämiseen toivotaan aktiivista osallistumista monista kouluista.

Virtuaalinen taidepolku tuo taiteilijoille uusia ansaintamalleja

Hankkeen toteuttamisesta vastaa kulttuurituottaja ja kulttuurikasvatuskoordinaattori Satu Liikkanen Virolahdelta ja liiketoiminnan kehittäjä ja asiantuntija Arto Kunnola Kaarinasta sekä työryhmä taiteilijoita, jotka valitaan mukaan taiteilijahaun kautta.
Haluamme rakentaa taiteilijoille uusia ansaintamalleja, että mistä päin Suomea tahansa taiteilija voisi toimia osana virtuaalista taidepolkua Kymenlaaksossa, kertoo Satu Liikkanen.

Hanke auttaa taiteilijoita hyödyntämään omaa osaamistaan ansaintamalleissa joihin ei vielä ole totuttu. Mukaan haetaan taiteilijoita valtakunnallisesti soveltamaan omaa osaamistaan webbiympäristössä. Haun kautta hakeneista taiteilijoista valitaan viisi eri taiteenalan taitajaa Kymenlaaksossa toteutettavaan pilottiprojektiin. Taiteenalat voivat olla esimerkiksi: kuvataide, musiikki, teatteri, tanssi ja kirjallisuus. Virtuaalisen taidepolun sisältömalleja/rakennetta kehitetään yhteistyössä hankkeeseen valittujen koulujen ja taiteilijaryhmien kanssa.

Taiteilijoille aukeaa haku virtuaaliseen taidepolkuun hankkeen facebook-sivustolla. Sisällöissä kartoitetaan taiteilijoiden ja opettajien kanssa innovatiivisia mahdollisuuksia liittää eri taidemuotojen kautta yhteen eri oppiaineita.

Hankkeen yhteistyö, tavoitteet ja tulevaisuus

Tavoitteemme on että virtuaalisen taidepolun kautta oppilaat saisivat laaja-alaista näkemystä taiteen kentästä, yhteistyö taiteilijoiden kanssa kehittäisi luovuutta ja soveltamisen taitoa. Koulujen ja taiteilijoiden yhteistyö virtuaalisessa taidepolussa rikastuttaa kulttuurikasvatusta osana jo toiminnassa olevia kulttuuripolkuja/ kulttuurikasvatussuunnitelmia ja koulujen opetussuunnitelmia.
Tulevaisuudessa malli antaa kaikille kouluille Kymenlaaksossa tasavertaiseen mahdollisuuden hyödyntää digitaalisuutta tutustuen taiteilijan työhön, tuoden uutta osaamista ja mahdollisuuksia saada oppilaat kiinnostumaan taiteen hyödyntämismahdollisuuksista.

Taidepolun kehitystyössä kuullaan taiteilijoita, kuntien kulttuurikasvatuskoordinaattoreita, sivistystoimenjohtajia, koulujen rehtoreita ja opettajia.

- Toivomme että löydämme oikeat yhteistyökumppanit laaja-alaisella kokemuksella. Pilottiin rakennettava tiimi vaihtaa aktiivisesti kokemuksiaan yhdessä muiden kanssa pilotin aikana. Toivomme löytävämme myös aktiiviset taiteilijat eri taidealoilta jotka haluavat olla mukana rakentamassa uutta konseptia ja tuoda oman ammattiosaamisensa pilottiin mukaan. Olemme kiitollisia että Kymenlaakson rahasto mahdollisti virtuaalisen taidepolku hankkeen pilotoinnin Kymenlaaksossa ja osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Apuraha on n. 60% pilotin kokonaiskustannuksista. Hanke on mielestämme erittäin merkittävä sekä maakunnallisesti että laajemmallakin tasolla.

Hankkeelle on avattu virtuaalinen taidepolku- nimellä facebook sivusto, jossa tiedotetaan hankkeen etenemisestä.

 

Mikä on Virtuaalinen Taidepolku -hanke?

Virtuaalinen taidepolku on Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston rahoittama kokeileva kulttuurihanke, jossa tuotetaan korkealaatuista digitaalista materiaalia kulttuurikasvatuksen tueksi alakouluihin syyslukukauden 2018 aikana.

Sisällön jakelu tapahtuu peda.net- sivuston kautta. Mukaan on valittu pilottikouluja Kymenlaaksosta, mutta osa sisällöstä tarjo- taan avoimena kaikille alakouluille, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisten kulttuurisisältöjen hyödyntämisestä opetuksessa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä