Motoristen perustaitojen kehittäminen koripallon avulla

Motoriset perustaidot

Tasapainotaitoja vaaditaan monipuolisesti erilaisten ja vaihtelevien tilanteiden hallitsemiseksi. Liikkumistaidot mahdollistavat siirtymisen paikasta toiseen. Lisäksi usein on edellisten lisäksi vielä hallittava jokin väline - koripallossa pallo. Motorisissa perustaidoissa on havaittavissa tietty hierarkia: jotta voit käsitellä koripalloa (heittää, kuljettaa, syöttää, ottaa kiinni) , on ensin kyettävä liikkumaan, ja jotta pystyisit liikkumaan, on ensin pysyttävä pystyssä.

Täältä löydät harjoitteita, joissa motorisia perustaitoja harjoitellaan koripalloa hyödyntäen.