Luennot

Luennot

Luentotehtävä(t)
Opiskelijan tulee vastata luentosarjan lopussa kyselyyn luentojen teemoista. Kysely toimitetaan opiskelijoille sähköisenä.

Luennon ajankohta

Aihe

Paikka

LuentotallenneLuentokalvot

26.08.14 TI
14.30-16.00

Johdanto

PR105

Tallenteen tekeminen epäonnistui. http://www.slideshare.net/larux/410014y-johdantoluento-tieto-ja-viestinttekniikka-pedagogisena-tyvlineen-2014

28.08.14 TO

PERUTTU (ylimääräinen)

26.08.14 PE
12.30-14.00

Tämän vuosisadan ydintaidot – 21th skills

PR105

https://www.youtube.com/watch?v=wuBFuRFcKHk http://www.slideshare.net/larux/410014y-luento-2-tmn-vuosisadan-ydintaidot-21th-skills-ja-koulun-muutospaineet

02.09.14 TI
14.30-16.00

TPACK-taidot – teknologiatuettu oppiminen ja opetus

PR105

http://www.slideshare.net/larux/luento-3-tpacktaidot-teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus

03.09.14 KE

12.30-14.00

Sopimukset, tekijänoikeudet..

PR105

04.09.14 TO

08.15-10.00

Teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen suunnittelu + kurssitehtävän aloittaminen

PR105