410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (Luokanopettajaopiskelijoiden tvt-kurssi)

Ajankohtaista kurssilla

RSS-syöte https://wiki.oulu.fi/spaces/createrssfeed.action?types=blogpost&spaces=TVT2014&maxResults=15&title=[410014Y+Tieto-+ja+viestintätekniikka+pedagogisena+työvälineenä+2014]+Blog+Feed&publicFeed=true ei vastaa.