Suomenkielinen täydennyskoulutus 2018-2019

Kevään 2019 koulutukset

Tammikuu

9.1. Uusi OPS englanninkielen opetuksessa

18.-19.1. Toiminnallisuus ja kokeellisuus varhaiskasvatuksesta lukioon luonnontieteissä

22.1. Uusi OPS Biologian ja maantiedon opetuksessa

24.1. MS Teams

28.1. Varhennettu kieltenopetus

30.1. Vahvuuksista voimaa, koulunkäynninohjaajille

30.1 Median opetus yläkoulun äidinkielessä

31.1. Mielihyvää vai riippuvuutta?

 

Helmikuu

6.2. Lisää lukemista luokkaan

7.2. Minecraft Education

9.2. Erityislahjakas lapsi. Loviisa.

13.2. Sähköä tutkimaan

25.2. Mikä muuttui kuviksessa?

27.2. Python -ohjelmoinnin alkeet

27.2. 3D –tulostin opetuksessa

28.2. Pikkukivaa netistä eri oppiaineisiin.

 

Maaliskuu

5.3. Uusi OPS yhteiskuntaopin opetuksessa

6.3. Kielitietoinen opetus

7.3. Kieltenopetuksen ideapäivä

11.3. Kevätkummun koulun elävät käytännöt (yhteisopettajuus, oppilaiden pedagoginen tuki)

12.3. ”Montaks sivuu siin on?” – kirjavinkkejä yläkouluun

13.3. ”Montaks sivuu siin on?” – kirjavinkkejä alakouluun

13.3. Kevätkummun koulun osallistavaa ympäristökasvatusta

26.3. Oppimisen tukivälineet

27.3. Käsityön opetuksen vinkki-ilta

 

Huhtikuu

4.4. Rauhoitettu, luonnonrauha ja yhteistyöstä rauhaan

8.4. Oppilaan systemaattinen taitotason seuranta ai/ma ja näihin kehitteillä olevien sähköisten seuratatyökalujen käyttö.

10.4. Koulut kartalla -koulusuunnistuksen mahdollisuudet.

11.4. MS Teams.

24.4. Ulos oppimaan. Liikkuva koulu. Loviisa.

 

Toukokuu

2.5. Elämän kauneus ja kuoleman kosketus – aikamatka 1700 -luvun Porvooseen

7.5. Elämän kauneus ja kuoleman kosketus – aikamatka 1700 -luvun Porvooseen

8.5. Erätaidot –koulutus

14.5. Paloturvallisuus ja alkusammutus. Loviisa.

 

Syksyn 2018 koulutukset

Elokuu 2018

Yliopistojen verkkokoulutuksia tarjolla

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille

  1. osio keskiviikkona 29.8. klo 15.30 - 18.30
  2. osio torstaina 30.8. klo 15.30 - 18.30. (½veso)

Syyskuu

3.9. - Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena - verkkokoulutustallenne (6 x 45 min.= ½veso)

3.9.- Lukemisen sujuvuuden harjoittelun tukeminen ekapelin avulla- verkkokoulutustallenne (6 x 45min. = ½veso)

4.9. Sisälle suojautuminen. Loviisa klo 15.30 - Peruttu

4.9. Tutustu tablet-kouluun klo 16

5.9. Nuoruusiän tavallinen kehitys ja sen vaarantuminen klo 13-15

5.9. Ulkoeskarikoulutus esikoulun opettajille klo 14

6.9. Office 365-perusteet uusille ja kertaajille klo 16

10.9. Grej of the Day, Porvoo – ruotsinkielinen luento klo 15.30 – 18.30

10.9. Peda.net –perusteet uusille ja kertaajille 15.30 – 18.30

11.9. Sota ja rauha – sodan vuosista rauhan aikaan klo 16-19

12.9. Paloturvallisuus ja alkusammutus klo 15.30 – 18.30

18.9. Monialaiset luonnontieteet kokeillen 1.osa klo 15.30 - 18.30

19.9. MS Teams –työpaja klo 16-19

20.9. Sota ja rauha – sodan vuosista rauhan aikaan klo 16-19

24.9. Tutorointivideon tekeminen klo 15.30 – 18.30

26.9. O365 – perusteet koulunkäynninohjaajille klo 10-12. Peruttu.

26.9. Oppilaat ympäristötoimijoina klo 15.15. – 18.30

26.9. Minecraft Education Edition – työpaja klo 16-19

26.9. Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen. Verkkoluento klo 14-16 (katsottavissa myös myöhemmin)

27.9. Animaatio opetuksessa klo 16-19

29.9. Ruotsinkielisten opettajien koulutuslauantai

Lokakuu

1.10. Lukukokemusta syventämään (tvt-koulutus) klo 15.30 – 18.30

2.10. Parkour 1.osa klo 16-19

3.10. Parkour 2.osa klo 16-19

4.10.. Monialaiset luonnontieteet kokeillen 2.osa klo 15.30 - 18.30

4.10. Wordpress klo 16-19

6.10. Sipoon opettajien koulutuspäivä klo 9-15. Erillinen maksu muiden kuntien osallistujille.

8.10. Poistumisharjoitus klo 15.30 -18.30

9.10. Jatkuva arviointi perusopetuksessa klo 16-19

10.10. Mielialahäiriöt nuoruusiässä klo 13-15

15.10. O365 sähköposti- ja kalenteritoiminnot

16.10. Yhteisopettajuus oppilaiden tukena, Loviisa, klo 15.30 -18.30

23.10. Mailapelien sovellukset kouluun, klo 15-18.

24.10. Kymmenen keinoa koulun työrauhaan. Verkkoluento klo 14-16 (Katsottavissa myös myöhemmin)

30.10. Sisällesuojautuminen klo 15.30 – 18.30

31.10. Iloa ja ideoita netistä I – verkkokurssi

31.10. Itä-Uudenmaan lukioiden alueellinen koulutusiltapäivä

Marraskuu

1.11. Elokuvakasvatus uudessa OPS:ssa: Uusia välineitä elokuvakasvatuksen työkalupakkiin klo 16-19

5.11. Mielenterveystaitoja yläkouluikäisille 1.osa klo 16-19

7.11. Stressispurkupaja – aistit avoinna Loviisa klo 15.30 – 18.30

7.11. 3D – tulostin opetuskäytössä klo 16-19

7.11. Suullinen kielitaito – kielikylvyn seminaari klo 16-19

8.11. Mielenterveystaitoja yläkouluikäisille 2.osa klo 16-19

9.11. Uudet arviointikäytänteet 1.osa klo 9-15

12.11. Stressinpurkupaja – väristä voimaa klo 15.30 – 18.30. Porvoo.

13.11. Socrative klo 16-19

14.11. Ahdistuneisuushäiriöt nuoruusiässä klo 13-15

15.11. Vuorovaikutusta yhteisopettajuuteen klo 16-19.

19.11. Minä näen sinut – sukupuoleltaan moninaisten lasten kohtaaminen klo 16-19

21.11. Hyvä koulupäivä kaikille – jotta kukaan ei syrjäytyisi. Verkkoluento klo 14-16 (katsottavissa myös myöhemmin)

27.11. Oppilaat ympäristötoimijoina klo 15.15- 18.30 (3.osa)

27.11. Jatkuva arviointi perusasteella klo 16-19. Loviisa.

(27.11. Kurre – valinnaisainetarjonnan käsittely klo 9-16, koulujen omalla kustannuksella)

30.11. Uudet arviointikäytänteet 2.osa klo 9-15

Joulukuu

3.12. Työn tulevaisuus klo 14-17

12.12. Syömishäiriöt nuoruusiässä klo 13-15