Kaikkialla oppii - uusi lukio 2020 (KOPPI) -hanke

Ajankohtaista

KUTSU: KOPPI-hankkeen käynnistystilaisuus 26.11.2014 (Jyväskylä)

KUTSU KOPPI-hankkeen käynnistystilaisuuteen

Aika: keskiviikko 26.11.2014 klo 14-16
Paikka: Viitaniemi, rakennus B1, Taitava-auditorio (1. krs)
Ilmoittautuminen: perjantaihin 21.11.2014 mennessä s-postilla juha.paananen@jao.fi

KOPPI-hanke (Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020) on Opetushallituksen Oppimisympäristöjen kehittäminen -kokonaisuuteen kuuluva hanke. Sen toiminta-aika on 1.10.2014 - 30.6.2017. Jyväskylän lukiokoulutus toimii hankkeessa koordinaattorina; yhteistyökumppaneina ovat Kaurialan lukio Hämeenlinnasta ja Salon lukio. Jyväskylässä hankkeen vetäjinä toimivat Juha Paananen, Heidi Räihä ja Jarkko Sairanen (hallinnosta vastaa Jari Kinnula).

Hankkeen toiminnan perustana on Kaikkialla oppii -periaate: lukiokurssien tunneista osa toteutetaan niin, että käytössä ei ole koulutuksen järjestäjän osoittamaa tilaa. Oppiminen tapahtuu muualla kuin luokassa monipuolisia työtapoja käyttäen (mm. verkko-opiskelu, ohjattu itsenäinen opiskelu, ilmiöpohjaisuus, oppiminen autenttisissa oppimisympäristöissä, tiimiopiskelu). Tavoitteena on myös opiskelijoiden osallisuuden parantaminen.

Kaikkialla oppii -periaate ei ole uusi lukiokoulutuksessa, mutta nyt on tavoitteena koota sen mukaista toimintaa yhteen ja kehittää edelleen. KOPPI-hankkeeseen liittyvien kurssien toteuttaminen ja kokoaminen aloitetaan kevätlukukauden 2015 alusta. Hanke järjestää opettajille neuvontaa ja ohjausta. Hankkeeseen mukaan tuleville opettajille maksetaan hankkeesta korvaus Kaikkialla oppii -periaatteen mukaisesti toteutettujen kurssien dokumentoinnista, tarvittaessa myös suunnittelusta – kurssia kohti on varattu noin 10 t:n korvaus (yhteensä noin 40 kurssia).

Hankkeessa tavoitteena on rakentaa malli lukio-opiskelun toteuttamisesta osittain muualla kuin luokassa (mallissa mukana oppimiseen, toimintakulttuuriin ja käytännön ratkaisuihin liittyvät elementit). Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa ja mallin rakentamisessa on mukana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Yhteistyötä tehdään myös mm. Pedanet-kouluverkoston kanssa.

Hankkeen avulla pyritään siihen, että meneillään olevia mittavia lukiorahoituksen leikkauksia ei tarvitsisi kohdistaa kokonaan opetukseen vaan osa leikkauksista toteutuisi tilakustannusten pienenemisenä. Tilakustannusten osuus Jyväskylän lukioiden kuluista on 15 % = 2,5 Me. Tilakustannusten pieneneminen 5 %:lla merkitsisi 125 000 euron säästöä (= n. 40 kurssia).

Lisätietoa KOPPI-hankkeesta Juha Paanaselta (040 3414776, juha.paananen@jao.fi) sekä hankkeen www-sivuilta (https://peda.net/hankkeet/koppi) ja Facebook-ryhmästä ”Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020”.

Tuo ideasi mukaan KOPPI-hankkeen toimintaan! Toivomme osallistujia kaikista lukioistamme ja eri oppiaineryhmistä.

Juha Paananen, Heidi Räihä, Jarkko Sairanen