Haapaveden perusopetuksen yhteinen oppilashuoltosuunnitelma

Haapaveden kaupungin perusopetuksen yhteinen oppilashuoltosuunnitelma

1. Johdanto

Haapaveden peruskouluilla on yhteinen oppilashuoltosuunnitelma.
Oppilashuoltosuunnitelma liittyy Haapaveden kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkastetaan kerran neljässä vuodessa.

Oppilashuoltosuunnitelmaan perehdyttäminen: Koulujen henkilöstö perehdytetään henkilökunnan palavereissa, oppilaiden kanssa suunnitelma käydään läpi luokanopettajan / luokanvalvojan johdolla ja suunnnitelma esitellään huoltajille syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa. Yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan yhteisöllisen oppilashuollon palaverissa.

Lainsäädäntö (PoL 16 a § ja 17 §, 30.12.2013/1288; Ophl1287/2013) erottaa toisistaan oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon ja oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen.
Oppilashuolto viimeisin versio.jpg

Liitteessä (alla) ​oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä oppilashuollon tarkempi jäsentely eroineen.

Liitteet:

Oppilashuolto ja kolmiportainen tuki