Turvallisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin tarkastus kevät 2016

TTH-tarkastus kevät 2016

Tarkastuksessa keväällä 2016 kiinnitettiin huomiota kaiteen korkeuteen. Se todettiin teknisentoimen mittausten perusteella määräysten mukaiseksi, ts. se on riittävän korkea. Alareunassa todettiin olevan liian suuri rako, se on korjattu kesällä 2016. Liitteenä kuva.

Fysiikan ja kemian sekä teknisen työn luokkiin on hankittu silmänhuuhtelupullot.

Liitteet:

Kuva korjatusta kaiteesta
TTH-yhteenveto tarkastuksen jälkeen.pdf