5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus

Paikalliset kirjaukset

Opettaja hyödyntää paikallista kulttuuritarjontaa ja paikallishistoriaa soveltuvin osin.

Hyödynnetään vierailuja / vierailijoita uuden oppimisessa. Pedagogiset menetelmät vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Kursseilla harjaannutaan tunnistamaan yhteyksiä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä muiden oppiaineiden välillä. Aihekokonaisuuksien painotus vaihtelee kursseittain. Kirjallisuuden valinnalla voidaan vaikuttaa siihen, mikä aihekokonaisuus milläkin kurssilla korostuu.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti