Tietotekniikka

Tietotekniikka

Opetuksen tavoitteet

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 • saa kokonaiskuvan tietotekniikasta ja sen merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle
 • saa käsityksen laitteiden ja ohjelmien käyttötavoista ja toiminnan periaatteista
 • omaksuu perustiedot tietokoneista ja niiden oheislaitteista sekä tietoverkoista
 • oppii tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tietokanta- ja grafiikkaohjelmien peruskäytön
 • osaa käyttää Internettiä tiedonhakuun
 • oppii tuntemaan koulun ATK -järjestelmän ja hyödyntämään sitä opiskelussa
 • oppii tiedostamaan tekijänoikeuksien merkityksen
 • omaksuu vastuullisuuden tietoturvallisuudesta

Arviointi

Kurssit arvioidaan jatkuvan näytön ja erilaisten tuotosten perusteella suoritettu (S) / hylätty (H) merkinnällä. Arviointiin otetaan mukaan jokaisen kurssin alussa sovituilla painotuksilla mahdollisesti seuraavia osioita: välitestit, pistokkaat, kotitehtävät, näytetehtävät, projektityöt.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

1. ATK-tutorkurssi (AT0)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • saa tarvittavat tiedot ja taidot toimiakseen lähitukihenkilönä toisille opiskelijoille
 • perehtyy koululta löytyviin tietoteknisiin laitteisiin ja niiden toimintaan sekä koululla käytössä oleviin sähköisiin oppismisympäristöihin (Peda.net / Google Apps for Education ym.)
 • omaksuu sähköisissä kokeissa vaadittavat taidot ja perustietämyksen käytössä olevista ohjelmista
Keskeiset sisällöt
 • Abitti-käyttöjärjestelmä
 • YTL:n hyväksymät ilmaisohjelmat
 • Peda.net, Google Apps for Education
 • koulun tietokoneet ja muut laitteet
 • koulun tietoverkot
 • oppilaiden tunnukset eri palveluihin

2. Tietotekniikan ajokortti (AT1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • saa tarvittavat tiedot ja valmiudet Tietotekniikan @ ja A-kortteja varten

Keskeiset sisällöt

Kaikille pakolliset kolme moduulia ovat:

 • laitteen ja tiedon hallinta
 • internet ja sähköposti
 • tekstinkäsittely

Vapaavalintaiset moduulit (vähintään neljä) valitaan seuraavista:

 • taulukkolaskenta
 • esitysgrafiikka
 • tietoaineistot taulukoissa
 • kuvankäsittely
 • verkkotyöskentely

3. Ohjelmoinnin peruskurssi (AT2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu ohjelman suunnitteluun
 • oppii jonkin ohjelmointikielen perusteet.
 • perehtyy nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin

Keskeiset sisällöt

 • ohjelman rakenne ja algoritminen ajattelu
 • muuttujan käsite ja tietotyypit
 • ehdollisuus
 • toisto
 • aliohjelmat
 • luokat, oliot ja kapselointi

4. Ohjelmoinnin jatkokurssi (AT3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • jatkaa ohjelmointiin tutustumista
 • osaa kurssin lopuksi toteuttaa pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun pelin tai muun ohjelman
Keskeiset sisällöt
 • luokat, oliot ja kapselointi
 • graafiset käyttöliittymät

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä